48- Muhfaza Melekler, Kabri Terketmezler

Ebû Nuaym, Ebû Said (radıyallahü anh) ‘ten rivayet ettiğine gö­re şöyle demiştir:

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ’den şöyle işittim:

Allah mümin kulunun ruhunu kabzettiği zaman onun İki ko­ruyucu meleği göğe çıkarlar. Derler ki:

Ey Rabbimiz, bizi filan mümin kuluna tevkil ettiniz. Şimdi onun ruhunu aldınız. Bize izin ver ki gökte oturalım.) Allah buyurur ki:

(Gök bana teşbih eden meleklerimle doludur. Bu sefer, bize yer­de izin ver oturalım) diyorlar. Buyurur ki:

(Yer bana teşbih eden mahlukatimla doludur. Fakat o kulumun kabrinin üstüne oturun. Kıyamete kadar bana tekbir ve tehlil geti­rin. Onları kulumun defterine yazın.)

Bunu Beyhaki Şuab’da, İbn Ebi’d- Dünya, Enes (radıyallahü anh) ’in hadisinden, İbn Cevzi (Mevzuatta) Ebû Bekir es-Sıddık (radıyallahü anh) den rivayet etmişlerdir. . .

İbn Cevzi şunu da ilâve etmiştir:

(Kâfir kul ise öldüğü zaman, melekleri göğe çıkarlar. Onlara denilir ki, kabrine dönün ve ona lanet edin.) (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler