Kufe Şehri Niçin İlim Merkezi Olmuştur?

Sual: İmam-ı Azam hazretlerinin de yetiştiği Kufe şehri niçin ilim merkezi olmuştur? Cevap: Kufe şehri, Hazreti Ömer “radiyallahu anh” zamanında onun emri ile kurulmuş ve çevresine fasih Arapça konuşan kabileler yerleştirilmiştir. Ve şehir halkına İslamiyeti anlatması için meşhur fakih sahabilerden Abdullah ibni Mes’ud “radiyallahu anh” buraya gönderilmiştir. Ve Hazreti Ömer “Abdullah’ı göndererek sizi kendime tercih…

Hazreti Osman Akrabalarını Mı Kayırdı?

Sual: Bazıları Hazret-i Osman’ın halifelik devrinde akrabalarını kayırdığını söylüyorlar. Doğru mudur? Cevap: Memuriyetlere tanıdığı, itimat ettiği ve hesap sorabileceği kişileri tayin etmek halifenin en tabiî hakkıdır. Bundan menfaati haleldar olanların uydurduğu bir şeydir. Hazret-i Osman devri, İslâm tarihinin altın çağıdır. Çok şehir fethedilmiş; ekonomik zenginlik sebebiyle refah artmıştı. İman eden erkeklerin 4.sü olan Hazret-i Osman…

Hazreti Osman’ın Halifeliği Kötü Mü Oldu?

Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı 247. sayfasında: (Hilafet müessesesi, 4 halifeden sonra, babadan oğula veraset yolu ile intikal eden bir nev krallığa döndü. Milletin malı, bu şahısların akrabasına, dalkavuklarına mubah, İslamiyete bağlı istihkak sahiplerine haram kılınmış idi. Beni Ümeyye’nin iktidara gelişi, zararlı oldu. Hazret-i Ömer birkaç sene daha hilafette kalsa idi veya hazret-i…

Hazreti Osman Liyakat Ehli Değil Miydi?

Sual: Mevdudi, “İslamda İhya Hareketleri” kitabının 33. sayfasında: (Hilafet müessesesinin zayıflamasına sebep olan iki şeyden biri, hazreti Osman’ın, selefleri kadar liderlik ehliyetine mâlik bulunmamasıydı) diyor. Bu söz doğru mudur? Cevap: Bu sözü ile hazret-i Osman’a idarecilikte leke sürmeye kalkışıyor. S. Kutub adındaki Mısırlı yazar da Adaletü’l-ictimaiyetü fil-İslam kitabında, hazret-i Osman’a böyle saldırmaktadır. Hazret-i Ömer’in tavsiye…

Hulefa-i Raşidin Kimlerdir?

Sual: Hulefa-i raşidin kimlerdir? Cevap: Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefâtından sonra Eshâb-ı kirâm (Peygamberimizin arkadaşları, ilk Müslümanlar) arasından hilâfet makâmına sıra ile seçilerek geçen 4 büyük zâta hulefa-i raşidin (raşid halifeler) denir. 4 halîfe hilâfet makâmına geçme ve en üstün olma sıralarına göre şöyledir: Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali. Bunlar,…

Müta Nikahını Hazret-i Ömer Mi Yasakladı?

Sual: Müta nikâhı Hazret-i Ömer tarafından neden kaldırıldı? Câbir bin Abdullah’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerife göre: “Biz Hazret-i Muhammed ve Ebubekir zamanında bir avuç hurma karşılığında kadınlar ile geçici nikâhlar yapardık. Hazret-i Ömer bunu Amr bin Hurays hâdisesinden sonra kaldırdı.” Amr bin Hurays hâdisesinde neler oldu? Cevap: Müt’a nikahı Câhiliye devrinde, yani Hazret-i Peygamberin peygamberliğini ilan…