Sual: Mevdudi, “İslamda İhya Hareketleri” kitabının 33. sayfasında: (Hilafet müessesesinin zayıflamasına sebep olan iki şeyden biri, hazreti Osman’ın, selefleri kadar liderlik ehliyetine mâlik bulunmamasıydı) diyor. Bu söz doğru mudur?

Cevap: Bu sözü ile hazret-i Osman’a idarecilikte leke sürmeye kalkışıyor. S. Kutub adındaki Mısırlı yazar da Adaletü’l-ictimaiyetü fil-İslam kitabında, hazret-i Osman’a böyle saldırmaktadır. Hazret-i Ömer’in tavsiye ettiği ve Ashâb-ı kiramın söz birliği ile seçtiği ve hadis-i şeriflerle üstünlüğü bildirilen Zinnureyn hazretlerine dil uzatmak, bunun pek büyük bir suç olacağını anlayamamak kadar cahil olmanın, yahut İslamiyeti perde arkasından sinsice yıkmaya kalkışmanın alâmetidir. Çünkü, Ashâb-ı kiramın hepsi: “İnsanların en üstünleri, benim asrımda yaşıyanlardır” ve “Ashâbım gökteki yıldızlar gibidir, herhangi birine uyarsanız hidayete kavuşursunuz” yani kazanırsınız, hadis-i şerifleriyle ve “Kâfirlere karşı çok şiddetlidirler” yani her biri çok kuvvetlidirler âyet-i kerimesi ile övülmekle şereflenen birer kahramandırlar.

Hazret-i Osman’ı, hilafet müessesesinin zayıflamasına sebep göstermek, bu şerefleri anlayamayanların yapacağı bir şeydir. Tarih meydandadır. Hazret-i Osman zamanında alınan memleketlerin sayısı, öncekilerden kat kat fazla idi. İslam toprakları, Filipinler’den Tunus’a kadar genişlemişti. İdari, askeri ve sosyal sahada yaptığı ilerlemeleri anlatmaya bu yazımızın hacmi müsait değildir. Hazret-i Osman’ın idari, askeri ve ekonomik sahalardaki çalışmaları ve başarıları malumdur. Hazret-i Osman’ın şehadetini ona kusur gösterenler, İsrail oğullarının şehit ettiği Peygamberler için ve “Benim çektiğim eziyet kadar, hiçbir Peygamber sıkıntı çekmedi” hadis-i şerifi için ne düşündüklerini açığa vurmaktadırlar. Hazret-i Ömer’in de, bir köle tarafından şehit edilmesine dil uzatmamaları, müsaid ortamı bulamadıklarından ileri geldiği besbellidir. Bu cahillere tekrar bildirelim ki Ashâb-ı kiramın hepsi mükemmel lider, kahraman birer mücahit idi. Mekke’de, idam sehpasındaki konuşmasında, düşmanlara meydan okuyan Habîb hazretlerinden, Şam fatihi Ebû Ubeyde’ye ve İstanbul’a gelen ordunun mücahitleri arasında bulunan hazret-i Hâlid’e varıncaya kadar, her birinin her bakımdan üstünlüklerini yazmak birer destan teşkil eder.

Tavsiye Yazı –> Mevdudi Kimdir? Ehli Sünnet Midir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler