Sual: Mevdudi’nin “İslamda İhya Hareketleri” isimli kitabını tavsiye eder misiniz?

Cevap: Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri kitabının 1. baskısında, İslam dinine ve Ehl-i sünnet âlimlerine iftiralar yaptı. Pakistan’daki doğru imanlı müslümanlar, kendilerini savunmaya başladılar. Onun iftiralarını, sapık düşüncelerini vesikalarla reddettiler. Bu haklı cevaplar karşısında şaşkına dönen Mevdudi, kitabına çeki düzen vermek zorunda kaldı. Yazılarının bir kısmını değiştirerek, bir kısmını da cahilce tevillere kalkışarak yeniden bastırdı. Yiğitliğine leke sürdürmemek için, (Yanlış anlaşılan yerleri tekrar gözden geçirip, kalp kırıcı tenkidleri önlemeye çalıştım) önsözünü de kitabının başına koydu. Fakat, bu kitabında da, Ehl-i sünnet âlimlerine müslümanlar tarafından sunulmuş olan (imam, Huccetül-İslam, Kutubül-arifin, Şeyhul-İslam) gibi saygı kelimelerine dil uzatmaktan, Ehl-i sünnet âlimlerini bu yüksek derecelere lâyık görmediğini açığa vurmaktan vazgeçmedi. Fakat kendisi, Ehl-i sünnetten ayrılmış olan, doğru yoldan sapıtmış olduğu vesikalarla ortaya çıkarılmış bulunan ibni Teymiye’yi ve Abduh’u överken isimlerinin başına İmam, Üstad kelimelerini yazmaktan geri kalmamıştır. Ehl-i sünnet âlimleri için çok gördüğü saygı kelimelerini, bunlara bol bol ihsan etmektedir. Kimlere hangi saygı kelimelerinin kullanılabileceği İbni Abidin, 5. cilt, 480. sayfasında geniş bildirilmektedir.

Sual: Mevdudi, “İslamda İhya Hareketleri” kitabının baş tarafında: (İslam dini, dinsiz felsefeden büyük farkı olan, kendine mahsus bir felsefe ortaya koyar. Kainat ve insan hakkındaki bilgileri dinsizlerin bilgisine tamamen zıttır) diyor. Buna ne cevap vermek lazım?

Cevap: İslam dininde felsefe bulunduğunu ve İslam âlimlerinin filozof olduklarını anlatıyor. Bu sözleri, Avrupalıların İslamiyeti dışardan görerek anlamalarına ve anlatmalarına benzemektedir. İslam âlimlerinin filozof derecesine düşürülmeleri, İslam âlimlerinin büyüklüklerini anlamamakdır.

İslam bilgileri 2’ye ayrılır: Din bilgileri, fen bilgileri. Dinde reformcu, din bilgilerine skolastik bilgiler demektedir. Fen bilgilerine rasyonel bilgiler diyor. İslamın fen bilgileri müşahede, tetkik ve tecrübe ile elde edilmektedir. Avrupa ve Amerika’daki dinsizlerin kainat ve insan üzerindeki fen bilgileri de böyledir. Bunları birbirinden tamamen zıt diyerek ayırmak, İslamda fen bilgisi olduğunu inkar etmek demek olur. Bu da, kaş yaparken göz çıkarmaya benzer. Yüksek İslam alimi İmam-ı Gazali hazretlerinin (Cahillerin dine yardım etmeye kalkışması, dine fayda değil, zarar verir) sözünü burada yazmak yerinde olmaktadır.

Tavsiye Yazı –> Mevdudi Kimdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler