Sual: Gadr (ahdinde durmamak) caiz midir?

Cevap: Gazabı meydana getiren sebeplerden birisi de gadr, yani ahdinde ve misakında durmamaktır. Bir tarafın söz vermesine vaad denir. İki kimsenin sözleşmelerine ahd denir. Yemin ile kuvvetlendirilen vaade misak denir. Karşılıklı sözleşilen kişiye, önceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reisi, kâfirlerle yapmış olduğu muahedeyi bozmak lazım geldiğini anlarsa, onlara haber vermesi vâciptir. Haber vermeden evvel bozması caiz değildir. Hadis-i şerifte, (Gadr eden kimse, kıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir) buyuruldu. Gadr etmek, haramdır. Kâfirlere verilen ahdi dahi korumak vâciptir.

Hadis-i şerifte, (Emin olmayan kimsede iman yoktur. Ahdini bozan kimsede din yoktur) buyuruldu. Bu hadis-i şerif emanete hıyanet edenin imanı kamil olmaz, buna ehemmiyet vermezse, imanı kalmaz, demektir.

Hadîs-i şerîfde, (Altı kimse, altı şeyden hesâba çekilip, mahşer yerinde azâb gördükden sonra, Cehenneme gireceklerdir: Devlet reîsleri zulmden, arablar kavmiyyet gayretinden, köy muhtarları kibirden, tüccâr hıyânetden, köylüler cehâletden, âlimler hasedden) buyuruldu. Ticâret ile meşgûl olanın, yalan söylemek, fâiz, hîle ve fâsid bey’ ile başkasının mâlını aşırmak ne demek olduklarını ve bu harâmlardan kurtulmanın çârelerini öğrenmesi lâzımdır.
__________________
Allahümme inneke Afüvvün, Kerîmün tühibbul afve fa’fu annî! (Ey Rabbim! şüphesiz sen affedicisin. Cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.)

Tavsiye Yazı –> Ahlak ilminin faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler