Sual: Müslüman birisine kötü bir lakap takmak caiz mi?

Cevap: Müslümana kötü isim takmak veya başkasının taktığı kötü ismi söylemek caiz değildir. Soy adı ve nam-ı müstear koymak caizdir. Hadis-i şerifte, “Kötü ismi olan, bunu güzel isme çevirsin!” buyuruldu. Mesela, Asıye ismini, Cemile yapmalıdır. Müslümana güzel isim takmak caizdir. Çocuğuna, övücü isim koymamalıdır. Mesela Reşid, Emin ismini vermemelidir. Muhyiddin, Nureddin gibi isimler de, yalan ve bidat olur. Fasıkları, cahilleri, mürtedleri böyle isimlerle çağırmak mekruhtur. Çünkü, bunlar, methedici, övücü isimlerdir. Mecaz olarak da, söylenemezler. Kendi çocuklarına, bu isimleri tefeül ederek, uğurlu olmak için koymak, caiz olur denilmiştir. Salih oldukları meşhur olan âlimleri bu isimler ile zikir etmek caiz ve faydalıdır.

[İbni Abidin, 5. ciltte buyuruyor ki çocuğa konulacak isimler arasında en efdal olanı, Abdullah, sonra Abdurrahmân, sonra Muhammed, sonra Ahmed, daha sonra İbrahimdir. Allahü teâlânın isimlerinden olan Ali, Reşid, Aziz gibi isimleri de koymak caizdir. Fakat, bu isimleri söylerken hürmet etmek lazımdır. Bilerek hürmetsizlik eden kâfir olur. Mesela, ismi Abdülkâdir olana, Abdülkoydur demek, Hasan yerine Hasso, İbrahim yerine İbo demek, bu isimlerle alay etmek olur. Bu isimlerle alay etmek niyet edilmezse, küfür olmaz ise de, küfre benzeyen şeyi söylemekten sakınmak lazımdır. Çocuk, dünyaya gelip, hemen ölse, isim koymadan defnedilmez. Abdünnebi ismi caiz ise de, koymamak ihtiyatlı olur.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri 1943 senesinde vefat edinciye kadar, İstanbul’da, Beyazıd camiinde, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri, ikindi namazından sonra, 25 sene vaaz ve irşad etti. Bir vaazında, (Veledin, valideyni üzerinde 3 hakkı vardır: Doğduğunda müslüman ismi koymak. Âkıl olduğunda, kitabet, ilim ve sanat öğretmek. Baliğ oldukta, dini ve ahlakı güzel bir müslüman bulup, bununla hemen evlendirmektir) buyurdu. Kızları böyle evlendiren ana-baba, hatta her akraba ve ahbablar ve hatta komşular çok sevap kazanırlar. Avrupa’da, Amerika’da, din, edep düşmanı olarak yetiştirilen soysuzlara, uydurma diploma vererek, profesör isim ve etiketi ile İslam memleketlerine gönderiyorlar. Bu cahil kâfirleri liselere, üniversitelere muallim ve profesör yapıyorlar. Bunlar, tuzaklarına düşen müslüman evlatlarını dinsiz, mezhepsiz yapıyorlar. Bunlar kolayca, hain, katil oluyorlar. Kızlarını, oğullarını bu mekteplere veren ana babalar, evlatlarını kendi elleri ile Cehenneme atmaktadırlar.]

 

Tavsiye Yazı –> İslamiyette Liberalizm Var mı?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler