Sual: Suizan nedir? Nelere suizan denir? Suizannın günahı nedir?

Cevap: Günahının affolunmıyacağını zannetmek, Allahü teâlâya suizan olur. Müminleri haram işleyici, yani fâsık zannetmek, suizan olur. Suizan haramdır. Haram işlediğini öğrenerek, bilerek onu sevmemek, suizan olmaz. Buğd-i fillah olur, sevap olur. Din kardeşinin aybını görünce, ona hüsn-i zan etmeli, teviline çalışmalıdır. Onu ıslah etmelidir. Kalbe gelen hatıra, düşünce, suizan olmaz. Zannetmek, yani kalbin o tarafa kayması, suizan olur. Hucurat sûresi 12. âyetinde meâlen, “Ey iman edenler! Suizan etmekten kendinizi koruyunuz! Zannetmenin bazısı günahtır” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “Suizan etmeyiniz. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, hased etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu, kendinden aşağı görmez” buyuruldu. Müslümanın müslümanı öldürmesi haramdır.

Bir hadis-i şerifte, “Müslüman müslümanın canına, malına ve ırzına saldırmaz. Allahü teâlâ, bedenlerinizin kuvvetine, güzelliğine bakmaz. Amellerinize de bakmaz. Kalplerinize bakar” buyuruldu. Allahü teâlâ kalplerde olan ihlasa ve Allah korkusuna bakar. Amellerin, ibadetlerin kabul edilmesi için, yani sevap verilmesi için, hem şartlarına uygun olması, hem de ihlas ile niyet edilmesi lazımdır. “İbadet, sahih olursa, kabul edilir. Niyete bakılmaz” demek, ilhad olur, zındıklık olur. Allah rızası için yapılmayan hayrat ve Hasenât ve ibadetler, kabul edilmez. “Allahü teâlâ, kalbe bakar. İyi niyetle yapılan her şeyi kabul eder” demek de, cahil şeyhlerin, tarikatcıların sözleridir.

[Kalbimiz temizdir diyerek haramları, çirkin ve kötü şeyleri yapıyorlar. İyi niyet ile yapılan her şey Hasenât ve ibadet olur diyorlar. Böyle açıkça günah işliyenleri ve müslümanları aldatarak kendilerine mürid toplayanları sevmemek, bunlara uymamak lazımdır. Bunların fasık olduklarını söylemek, suizan olmaz.]

Hadis-i şerifte, “Allahü teâlâya hüsn-i zan ediniz” buyuruldu. Zümer sûresi, 53. âyetinde meâlen, “Ey günahı çok olan kullarım! Allahın rahmetinden ümitinizi kesmeyiniz. Allah, günahların hepsini affeder. O, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir” buyuruldu. Şartlarına uygun tövbe yapılınca, her türlü küfrü ve her türlü günahı muhakkak affeder. Dilerse, küfürden başka günahları tövbesiz de, affeder. Hadis-i kudside, “Kulum beni nasıl zannederse, ona zannettiği gibi muamele ederim” buyuruldu. Kabul edeceğini zannederek tövbe edeni affeder.

[Allahü teâlânın, Peygamberlerine haber vermesine, bildirmesine vahiy denir. Vahiy, iki türlüdür: Cebrâil ismindeki bir melek, Allahü teâlâdan aldığı haberleri getirerek Peygambere okur. Buna, vahiy-i metlu denir. Bu vahyin kelimeleri de, manaları da Allahtan gelmiştir. Kur’ân-ı Kerîm, vahiy-i metludür. Vahyin ikinci kısmı, vahiy-i gayri metludur. Bu vahiy, Allahü teâlâ tarafından Peygamberin kalbine bildirilir. Peygamber, bu vahyi, kendi bulduğu kelimelerle yanındakilere söyler. Bu sözlere, hadis-i kudsi denir. Hadis-i kudsinin kelimeleri, Peygamberdendir. Peygamberin kelimeleri de, manaları da kendinden olan sözlerine, hadis-i şerif denir.]

Hadis-i şerifte, “Allahü teâlâya hüsn-i zannetmek, ibadettir” ve “Kendisinden başka ilah olmayan Allahü teâlâya yemin ederim ki Allahü teâlâ kendisine hüsn-i zannederek yapılan duâyı, elbette kabul eder” ve “Kıyamet günü, Allahü teâlâ bir kulunun Cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, ya Rabbi! Dünyada sana hep hüsn-i zannettim deyince, onu Cehenneme götürmeyiniz! Kulumu, bana olan zannı gibi karşılarım buyurur” buyuruldu.

Salih veya fasık olduğu bilinmeyen mümine hüsn-i zan etmelidir. Fasık ve salih olmasının ihtimali müsavi ise şek, şüphe denir. Müsavi değilse fazla olana zan, az olana vehim denir.

Bu yaşa eriştin ne amel kıldın?
Ömrün gelip geçti, pişman mı oldun?
Şimdi huzuruma ne yüzle geldin,
derse Allah, sen ne cevap verirsin?

İki yol gösterdim, hem akıl verdim,
bir yolu seçmekte serbest bıraktım.
İslamiyeti terkedip, nefsine uydun,
derse Allah, sen ne cevap verirsin?

Soğuk, sıcak dedin abdest almadın,
dünyaya daldın, namaz kılmadın.
Cenabet gezip, gusletmedin,
derse Allah, sen ne cevap verirsin?

 

Tavsiye Yazı —> Büyük günahlar nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler