Sual: “Alem böyle gelmiş böyle gider” demek caiz mi?

Cevap: “Âlem, böyle gelmiş, böyle gider” sözü, âlemin kadîm olduğunu gösteriyor. Yani alemin bir başlangıcının olduğunu ve sonradan yaratıldığını inkar etmiş oluyor. Böyle inanmak küfürdür. Âlemin yok olacağını inkâr etmektir. Kurân-ı Kerîm, her şeyin yok olacağını açıkça bildiriyor. İnsanların yok olacağına ve tekrar var olacaklarına inanıyoruz diyenler arasında, bazı kimseler “İnsan, toprak maddesinden meydana gelmiştir. Ölünce çürüyüp, yine toprak [su ve gazlar] haline dönecektir. Bu maddelerden bitkiler ve bitkilerden hayvanlar hâsıl olmakta, bunları insanlar yiyerek, et, kemik ve meni haline dönmekte ve böylece başka insanlar meydana gelmektedir. Kıyamet kopması, insanların tekrar yaratılması, işte böyle olur” diyorlar. Bu sözdeki madde değişmeleri elbette doğrudur. Allahü teâlânın âdet-i ilâhiyyesi böyledir. Fakat insanların tekrar yaratılması böyle olur demek, Haşrı, Neşri ve Kıyameti inkâr etmektir. Kıyamet gününün gelmesi ve ölülerin mezarlarından kalkacakları, bütün canlıların bir meydanda toplanacakları, meleklerin yazdığı kitapların ortaya çıkarılacağı, hesap verileceği, terazinin kurulacağı, müminlerin Sırat köprüsünden geçecekleri, kâfirlerin Cehenneme düşecekleri ve sonsuz azapta kalacakları, Kurân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir.

Felsefeciler, “Mevcûd olan şey yok olmaz. Yok olan şey de var olmaz” dediler. İslam dünyasında Kur’an-ı kerîm ayetlerinin açıkça bildirdiği hükümleri bırakıp felsefecilerin bu sözlerine aldananlar oldu. Fransız kimyâger Lavoisier de böyle söyledi. Bu sözleri doğru değildir. Zan ile söylemişlerdir. Bu söz, Allahü teâlânın sonsuz kudretini inkâr etmektir. Lavoisier, bu sözü umumî olarak söylemeseydi, kimyâ hadiselerinde var ve yok olmaz deseydi, sözü doğru olurdu. İslam düşmanı, fen yobazlarının, tekrar dirilmeyi inkâr ederken Lavoisier’in bu yanlış sözünü ileri sürmeleri, ilme, fenne büyük iftirâdır. Bugünkü fen bilgisi, kimyanın ulaşamadığı atomun derinliklerine girerek, Lavoisier’in aldandığı ispat edilmiş, Einstein’ın (relativite nazariyesi), kütlenin korunması kanunu bile modifiye edilmiştir. Yani değiştirilmiştir.

Fizik ve kimya reaksiyonlarında maddenin yok olmadığı bugün kesin olarak bilinmektedir. Lavoisier adındaki Fransız kimyageri, “Kimya tepkimelerinde, madde kaybolmaz ve yoktan meydana gelmez” hakikatini tecrübe ile ispat etmiş ise de, her şeyin kimya tepkimesi, kimya kanunu ile yapıldığını zannederek, “tabiatta bir şey yaratılmaz ve hiçbir şey yok edilemez” demiştir. Bugün, yeni keşfedilen çekirdek olayları, nükleer reaksiyonlar, maddenin enerjiye döndüğünü, yok olduğunu, Lavoisier’in aldanmış olduğunu göstermektedir.

 

Tavsiye Yazı  —> İman Esaslarına Dair Sualler

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler