Sual: Kurban eti ve derisi satılır mı?

Cevap: Kurban etinden yenilir. Kesen, zengin de olsa, ondan yiyebilir ve onu evi için alıkoyabilir. Üçte birini eşe-dosta ve üçte birini de fakirlere sadaka verse iyidir. Zenginse hepsini tasadduk etse, efdaldir. Kurban etini satmak caiz değildir. Kurban etini satsa, kurban sahih olup; aldığı parayı fakirlere verir ve kurban sevabından mahrum kalır. Sadece üzerinden vâcib düşer. İmam Ebu Yusuf’tan kurbanın etinin veya derisinin satışının bâtıl olduğu rivayet edilmiştir. Çünkü kurban vakıf gibidir.

Kurbanın derisi tasadduk edilir (fakire verilir) veya post, kova, çarık, su tulumu, sofra örtüsü, kalbur olarak kullanılır veya helak olmayacak şeyle değiştirilir. Kurban derisi satılamaz. Satılırsa veya yiyecek gibi helak olacak bir şeyle değiştirilirse, onun semeni tasadduk edilir. Kurbanı kesen kasabın ücreti de etten verilmez. Zira o satım akdi gibidir. Bu hüküm Peygamber aleyhisselamın, “Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir” hadisine dayanır.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler