Allahü teâlâ, zâlimlerin şerrinden [zararlarından] muhafaza eylesin! Bela Ondan gelir. Beladan kurtaran da, Odur. Her birinin belli vakti vardır. Vakitlerini değiştirmek mümkün değildir. İzdirab [şikayet], fayda vermez. Ona iltica [duâ ] edilirse, hiç gam kalmaz. Duâ etmemek, gamların en büyüğüdür. [Duâ edenleri sever. Duaya, yani Onun sevmesine sebep olan derdleri, belaları, nimet bilmelidir.]

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler