Allahü teâlânın feyiz göndermesinde, kesinti, durmak yoktur. Feyizleri, bereketleri, nurları, devamlı olarak göndermektedir. [Maddi hayat için lazım olan kudreti, enerjiyi, güneşten gönderiyor. Manevi hayata lazım olan feyizleri, Muhammed aleyhisselâmın mübarek kalbinden göndermektedir. Feyizler, Allah adamlarının kalplerine gelmekte, bunlardan yayılmaktadır. Bunların kafosforessan lpleri, hassası bulunan cisim gibidir.] Kalplerinden yayılan feyizler, her müslümana istidadı, kabiliyeti kadar gelir. Bazılarına da hiç gelmez. Mesela, insanın aynalarda görünmesi, aynaların parlaklığına göre değişir. Saf olmayan aynada hiç görünmez. Zuhurun tam ve noksan olmasına sebep aynadır. Görünen insanın tesiri yoktur. [İnsan, gelen feyizlerden, üstadına olan ihlası ve sevgisi kadar alır. Hepsini almak, nadırdir.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler