Çeştiyye yolu silsilesi

Mubârek hocamız Mazher-i Cân-ı Cânân “kuddise sirruh” Çeştiyye yolu icâzetini Şeyhüşşuyûh Muhammed Âbid’den “rahmetullahi aleyh” aldı. O ise hazret-i Şeyh Abdül Ehad’den, o, Hazînürrahme Şeyh Muhammed Sa’îd’den, o, Müceddid-i elf-i sânî hazret-i Şeyh Ahmed Fârûkî’den “rahmetullahi aleyh” aldı. O da yüksek babası Şeyh AbdülEhad’den “rahmetullahi aleyh”, o, Şeyh Rükneddîn’den “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i Şeyh Abdül’kuddüs’den “rahmetullahi aleyh”, o, Şeyh Muhammed Ârif’den “rahmetullahi aleyh”, o, Şeyh Abdülhak’dan “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i Şeyh Celâlüddîn Pânipûtî’den, o, hazret-i Şemsüddîn Türk’den “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i Şeyh Alâüddîn Mahdûm Alî Sâbir’den “rahmetullahi aleyh”, o, Şeyh-ül-islâm Şeyh Ferîd Şeker Genc’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Kudbüddîn Bahtiyâr Kâkî’den “rahmetullahi aleyh”, o, İmâm-ı tarîkat Hâce Mu’înüddîn Sencerî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Osmân Hârûnî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Şerîf Zendenî’den, o, Hâce Mevdûd Çeştî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Yûsüf Çeştî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebû Ahmed Çeştî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebû Muhammed Çeştî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebû İshak Şâmi’den, o, Hâce Mimşad-ı Dineverî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Hubeyre-i Basrî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Huzeyfe Mer’âşî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Sultân İbrâhîm Edhem’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Fudayl bin Iyâd’dan “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Abdül Vâhid’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Hasen Basrî’den “rahmetullahi aleyh”, o ise Emîr-ül-mü’minîn Alî Mürtezâ’dan “radıyallahü teâlâ anh”, o da Cenâb-ı Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” aldı.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler