Sual: Üzerinde canlı resmi bulunan elbise giymek caiz midir? Canlı resminin caiz olduğu yerler nerelerdir?

Cevap: Hadika’da, el afetlerinde diyor ki “Namazda giymese de, üzerinde canlı resmi bulunan elbise giymek her zaman mekruhtur. Üzeri örtülü resim bulundurmak câizdir”. Nüfus kağıdı, vesika, senetler ve başka lüzumlu ihtiyaçlar için, küçük resim çektirerek üzerleri örtülü olarak saklamanın câiz olduğu, buradan anlaşılacağı gibi, İbni Âbidin 5. cilt, 238. sayfasındaki (Tenbih)den de anlaşılmaktadır. Zevacir’in 26. sayfasındaki hadis-i şerifte, “Elinize geçen resimleri yırtınız, bozunuz!” buyuruldu. Düşmanlığa, fitneye sebep olursa, karışmamalıdır. Peygamberlerin, Ashâb-ı kirâmın ve din büyüklerinden hiçbirinin resmi yoktur. Onların resmi diye, gazetelerde, filmlerde görülen resimler, hep uydurmadır. Para kazanmak için, müslümanları aldatmak için yapıyorlar. Mübarek zatların resimlerini de yükseğe asmak haram olduğu gibi, bunları aşağı yerlere koymak da haramdır. Avret yerleri örtülü olsun olmasın, her yere büyük veya küçük canlı resmi yapmak haram olduğu gibi, bunu yapmak için alınan para da haramdır. Putperestliği önlemek için haram edilmiştir. Üzerinde canlı resmi bulunan elbiseyi namaz dışında da giymek mekruh olduğu, Tahtavi’nin İmdad haşiyesinde de yazılıdır.

 

Sual: Üzerinde canlı resmi bulunan para, mendil gibi şeyleri kullanmak caiz midir? İslam dini üzerinde canlı resmi olan faydalı şeyleri de mi yasak etmiştir?

Cevap: Seyyid Abdülhakîm efendi “kuddise sirruh”, bir mektubunda diyor ki “Üzerinde canlı resmi bulunan mendil, para gibi şeyleri kullanmak câizdir. Zira böyle şeyler mühandırlar, muhakkardırlar, muhterem değildirler”. El-fıkh-u alel-mezahibil-erbea’nın 3. cildinde de böyle yazmaktadır. İbni Hacer-i Hiytemi Mekki “rahmetullâhi aleyh”, fetvasında buyuruyor ki:

“Mendil gibi, para gibi şeyler üzerinde canlı resmi bulunmasının zararı yoktur. Çünkü, canlı resmini, hürmet olunan yerlerde kullanmak câiz değildir, hürmet edilmeyen şeyler üzerinde câizdir”. O hâlde, yerde ve yere serilen eşyada, yastık, sergi, mendil, para, mektup pulları üzerinde ve cep, çanta, dolap gibi kapalı yerlerde ve elbisenin göbekten aşağı kısımlarında bulunması câiz olup göbekten yukarıda bulunması, asılması haramdır. Kadın resimlerini ve avret mahalli açık resimleri, şehvetsiz de olsa, her yerde kullanmak ve bunlara şehvetle bakmak haramdır.

Görülüyor ki İslam dini, insanlarla alay edilmesine ve canlılara tapılmasına ve gençlerin fuhşa sürüklenmesine, evlilerin baştan çıkarılmasına alet olan insan resimlerini, heykelleri haram etmiş, canlıların anatomik parçalarının ve bitkilerin ve her çeşit, fizik, kimyâ, astronomi, inşaat resimlerini helal etmiş, serbest bırakmıştır. İlimde, teknikte lazım olan resimlerin yapılmasını, bunlardan fayda elde etmeyi emir buyurmuştur. İslam dini, her şeyde olduğu gibi, resimleri de, faydalı ve zararlı olmak üzere ikiye ayırmış, faydalı olanlarını emir, zararlı olanlarını yasak etmiştir. O hâlde, kâfirlerin, müslümanlar resme günah der, bu ise, gericiliktir demesi, körü körüne bir iddia ve iftirâdır.

 

Sual: Resim bulunan odaya melek girmez sözü doğru mudur?

Cevap:  Zevâcir ve Risâle-i ünsiyye kitâblarındaki hadîs-i şerîfte, “Resim, köpek ve cünüb kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez” buyuruldu. Büyük olan ve hürmet mevkiinde bulunan canlı resmi ve köpek, cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez. Hafaza melekleri ise, insandan yalnız cimada ve helâda ayrılır. İnsanların iki omuzunda bulunup, iyiliklerini ve kötülüklerini yazan “Kirâmen katibin” ismindeki iki melek ile cinnilerden koruyan meleklere, “Hafaza melekleri” denir. Helâda iken yapılanları, Allahü teâlâ meleklere bildirir. Haladan çıkınca yazarlar. Melekler, bir şey üzerine, harf ile yazmaz. Bilgileri, aklımızda, zihnimizde topladığımız gibi, bir yere toplarlar. Şimdi, teyip denilen alette, seslerin banda alınması ve sesli sinema filmlerine alınması gibi, çeşitli yazı şekilleri vardır. Göklerde, bilinmeyen kalemlerle [aletlerle] yazan melekler de vardır. Kâfirlerin yalnız kötülükleri yazılır. Her insana musallat olan cin vardır ve insanı bunlardan koruyan melekler vardır.

 

Sual: Çocuklara oynamaları için oyuncak bebek alıyoruz. Bu caiz  midir?

Cevap: Çocuklara oynamak için bebek almak, İmâm-ı Ebû Yusuf’a göre câizdir.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler