Sual: Kabre karşı namaz kılmak caiz mi?

Cevap: Hadika kitabı, 2. cilt, 630. sayfada diyor ki Hadis-i şerifte “Mezar üzerinde namaz kılanlara lanet olsun!” buyuruldu. Çünkü, kabir üzerinde namaz kılmak, yahudilere benzemek olur. Bunun için, mekruh denilmiştir. Kabristanın kabir olmayan yerinde kılmak mekruh olmadığı Haniye ve Hâvi kitaplarında yazılıdır. Kabir, namaz kılanın arkasında olursa veya önünde olup da, önünden geçmesi câiz olacak uzaklıkta ise, yine mekruh olmaz. Peygamberlerin ve sâlihlerin türbelerini de mescid haline getirmek, yahudilere benzemek olur. İbadette, başkasını Allahü teâlâya ortak yapmaya benzediği için Peygamber efendimiz, bunu da yasak etmiş, “Ya Rabbi! Kabrimi ibâdet olunur put haline getirme!” buyurmuştur. Fakat, sâlih bir kimseye yakın mescid yapılırsa veya onun yüzünden Allahü teâlânın merhametine kavuşmayı veya ibâdetinden ona da fayda olmasını düşünerek, kabri yanında namaz kılınırsa, ona saygı olmak için, ona karşı kılmayı düşünmezse, hiç zararı olmaz. Çünkü, İsmail aleyhisselâmın kabri, Kabe’nin yanında, (Hatim) denilen yerdedir. Mescid-i haramda kılınan namazların en kıymetlisi, burada kılınan olduğundan, hacılar, burada kılmak için uğraşmaktadırlar. Böyle olduğu Mesabih şerhinde de yazılıdır. Mârifetname’nin 268. sayfasında diyor ki “Perdesiz kabre karşı namaz kılmak mekruhtur”.

Fetava-yı-Hindiye’nin 5. cüz, 320. sayfasında diyor ki “Mescidin kıblesi ile kabir arasında perde olursa veya kabir yanda, arkada bulunursa, mekruh olmaz”.

 

Sual: Kabristana türbe yapmak niçin caiz değildir?

Cevap: Fetava-i Feyziyye’de diyor ki “Üç türlü vakıf vardır: Yalnız fakirler için olur. Önce zenginler, sonra fakirler için olur. Hem zenginler, hem de fakirler için olur. Mektepler, hanlar, hastahaneler, kabristanlar, camiler ve çeşmeler hem fakirler, hem de zenginler için vakıf edilmişlerdir”. Vakıf mezarlıklara türbe yapmanın câiz olmaması, fakirlerin yerlerini işgal etmemek içindir. Türbe yapmak haram olduğu için denilemez.

 

Sual: İlmihalde ‘Kabre karşı namaz kılmak mekruhtur’ diyor. Bazı camilerin içinde kıble duvarında türbe oluyor. Bunların önünde namaz kılmak mekruh mudur?

Cevap: Duvar varsa mahzuru yoktur. Bir kavle göre duvar olmasa da mekruh olmaz; elverir ki kabrin üzerinde kılmasın.

 

Tavsiye Yazı —> İnsanlar Niçin Müslüman oluyorlar?

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler