Sual: Erkeklerin saçlarını uzatması, örmesi veya tepesinde ya da ensesinde toplaması caiz midir?
Cevap: Fetâvâ-i Hindiyye’de diyor ki: “Erkeğin saçını iki tarafa taraması veya tıraş etmesi sünnettir. Bir erkeğin, saçını örmeden, kulak ortası ve omuz başına kadar uzatması caizdir. Uzayan kısmı büker ve örerse, mekruhtur. Bu hâl, kâfirlere benzemektir.” Daha fazla örmeden bile uzatmak, kadınlara benzemek olacağından mekruhtur. Hazret-i Peygamber, bazen traş etmiş, bazen uzatmıştır. İlk zamanlar müşriklere muhalefet için Ehl-i Kitaba benzemeye tercih etmiş; sonra galip gelince bunu yasaklamıştır. Eshab-ı kiram, namazda ve namaz dışında erkeklerin saçını uzatıp, tepesinde toplamasını da mekruh görmüştür. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Hâris’i böyle gördü de saçını çözdürttü. Bu hadis, Buhârî hariç Kütüb-i Sitte’nin hepsinde, Dârimî ve Müsnedi Ahmed’de de vardır. Resulullah’ın azatlısı Ebu Râfi, böyle saçını tepesinde toplamış olan Hazret-i Hasan’ın saçını çözdüğü ve “Resulullah bunlar için şeytan oturağı buyurdu” demiştir. Bu da Ebu Davud, Tirmizî, İbni Mâce ve Müsned’de yazar. Abdullah bin Mes’ud da böyle yapmıştır. Zira saçın toplanması, Sünen-i Ebu Davud’da geçtiğine göre, Enes bin Mâlik hazretleri, ziyarete gelen bir erkek çocuğunun saç örüğünün çözülmesini söylemiş ve “Bu Yahudi kılığıdır” buyurmuştur. Netice üç mezhebde namazda veya namaz dışında erkeklerin saçı toplaması mekruh iken; Mâlikî’de ise namazda mekruhtur.

 

Sual: Saç uzatmak sünnet ve Hazret-i Peygamber saç uzatmıştır. Buna mukabil bir erkeğin kadına ve bir kadının erkeğe benzemesi de men edilmiştir. Bu ikisi nasıl telif edilebilir?
Cevap: Kadınların erkekler gibi kısa saç kestirmesi ve erkeklerin de kadınların uzattığı gibi saç uzatması caiz değildir. Hazret-i Peygamber o devirde erkeklerin uzatması âdet olduğu mikdarda, yani arkadan boynuna, yandan kulakları üzerine düşecek kadar uzatmıştır. Her devrin ve yerin âdetine uymak icab eder. Erkeğin saç uzatması hoş karşılanmayan yerde, sünnet mikdarı bile saç uzatmak doğru değildir. Zira âdette sünnettir. Şöhrete, parmakla gösterilmeye sebep olur.

 

Sual: Erkeklerin uzamış olan saçlarını arkadan toplayarak namaz kılmaları mekruh olur mu?
Cevap: Saçlarını örerek tepesine toplamak ve tutturmak yahud beliklerini kadınların yaptığı gibi başının etrafına dolamak veya bütün saçlarını arkaya toplayarak secde hâlinde yere düşmesin diye iplik ve bezle bağlamak hep mekruhtur. Peygamber aleyhisselâm erkeği böyle namaz kılmaktan men etmiştir. (İbni Abidin)

 

Sual: Favori uzatmak uygun mudur?
Cevap: Evet. Âdete tâbidir. Erkeklerin yanak üzerine saç uzatması, Yahudilere benzemek sebebiyle kerih görülmüştür. Bu hususta hadîs-i şerif vardır. Yahudiler, favori bırakmaz; başlarının iki tarafından yanak üzerine saç uzatır, hatta bu saçları bukle bukle yaparlar. Hadîs-i şerifte kastedilen budur.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler