Sual: Bir kadın evlenirken Müslüman olduğu halde, sonra dinden çıkan bir adamla evli kalabilir mi?

Cevap: Müslüman bir kadının, Ehl-i Kitab (Yahudi ve Hristiyan) bile olsa Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi câiz değildir. âyet-i kerime ile sabit olduğu için, evlenmeye karar verdiği anda imanını kaybedeceği fıkıh kitaplarında mevcuttur. Bir müslüman kadının kocası mürted olursa, yani dinden dönse, nikâhları bozulur. Derhal ayrılmaları lâzımdır. Beraber yaşamaları zina hükmündedir. Kadın, eğer mürted olduğu halde, bu erkeği kocası olduğuna ve kendisine helâl olduğuna itikad ediyorsa, kadın da mürted sayılır. Ancak insanların her sözüne veya işine hemen irtidad hükmünü vermek doğru değildir. İtidalli olmak gerekir.

 

Sual: Hıristiyan bir kadınla evlenirken de dinî nikâh yapılır mı?

Cevap: Taraflardan birisi Müslüman olunca, tabiî ki dinî nikâh gerekir.

 

Sual: Amerika’da tahsil yapan bir gencin, hem harama düşmemek, hem de İngilizceyi iyi öğrenmek için gayrımüslim bir kızla evlenmesi câiz midir?

Cevap: Hristiyan bir kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Din kaynakları, haramdan fayda değil, zarar geldiğini söylüyor.

 

Sual: Müslüman olan bir kadın, gayrımüslim erkekle evli kalabilir mi?

Cevap: Kalamaz; hemen ayrılması lazımdır.

 

Sual: Amerikalı bir hanım ile görüşüyorum. Kendisi Hıristiyan. Tanrı birdir ve ona inanıyorum, ama dinimi yaşamıyorum, diyor. Böyle biri ile evlenilebilir mi?

Cevap: Yabancı kadınlarla yüz yüze veya online görüşmek zaruret olmadıkça caiz değildir. Salih bir Müslüman erkek, salih bir Müslüman kadınla evlenir. Dinini kayıran bir erkek, bırakınız gayrimüslim bir kadınla, dinin icaplarını yerine getirmeyen Müslüman bir kadın ile bile evlenmez. Aynı şey kadın için de caridir. Müslüman erkeğin, Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla veya fasık yahut bidat ehli bir Müslümanla evlenmesi sahih; ama tahrimen, yani harama yakın mekruhtur.

Tavsiye Yazı –> Nikaha Dair

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler