Sual: Reşid Rıza Muhaverat kitabında Kelbi Tefsiri, Beydavi Tefsiri gibi tefsirlerde uydurma hadisin olduğunu söylemektedir. Bu sözleri doğru mudur?

Cevap: Dinde reformcu, Kelbi tefsiri gibi tefsirlerde uydurma hadisler vardır sözünde haklı ise de, (Beydavinin tefsiri de böyledir) sözü, kesin olarak yanlıştır. Büyük âlim Abdülhakim Efendi buyurdu ki (Kadı Beydavi “beyedallahü vecheh” ismine ve duâsına yakışacak kadar yüksektir. Müfessirlerin baş tacıdır. Tefsir ilminde en büyük makama yükselmiştir. Her meslekte senettir. Her fende mahir, her üsulde burhan, önceki ve sonraki âlimlere göre sağlam, kuvvetli ve yüksek tanınmıştır. Böyle derin bir âlimin tefsirinde uydurma hadis var demek, büyük ve alçakça bir iftiradır. Dinde derin bir uçurum açmaktır. Böyle sözleri söyleyenin dili, inananın kalbi, dinliyenin kulakları tutuşsa yeridir. Acaba, bu büyük ilim sahibi, uydurma hadisleri sahihlerinden ayıramazmı idi? Evet diyenlere ne demelidir? Yoksa uydurma hadis yazacak kadar ve böyle yapanlar için Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” bildirdiği ağır cezalara aldırış etmiyecek kadar, dininin kuvveti ve Allahtan korkusu yokmu idi? Yoktu demek, ne kadar şenaat, çirkinlik olur. Böyle söyleyen kimsenin dar havsalası, kalın kafası, bu hadis-i şeriflerdeki manaları çok gördüğü için, mevdu demekten başka çare bulamaz).

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler