Âlemde doğru dost yoktur,
dedikleri gerçek imiş.
Kulunu saklıyan Haktır,
dedikleri gerçek imiş.

Bulut asümana çıkar,
toprağa rahmetler yağar,
gün doğmadan neler doğar,
dedikleri gerçek imiş.

Eğer insan, eğer melek,
yalvarırım, geçer dilek.
Vefasızdır çarh-ı felek,
dedikleri gerçek imiş.

Bu dünyaya gelen geçer,
herkes kabre girer na-çar.
İnsan, bir gün olur, göçer,
dedikleri, gerçek imiş.

Ağlamaktır benim işim,
ağla gözüm şimdengerü!
Irmak ola kanlı yaşın,
çağla gözüm şimdengerü!

Huda bize verdi sevda,
sevmek oldu, artık gıda.
Ele geçmez bu dünyada,
gülme gözüm şimdengerü!

Düşün halin n’olduğunu,
ömür gülü solduğunu.
Gece gündüz olduğunu,
bilme gözüm şimdengerü!

Aldanma nefsin tadına,
agudur sunma balına.
Düşüp onun hayaline,
dalma gözüm şimdengerü!

Sözün olsun, öze uygun,
her ne dersen, Ona malum.
Bu meydana düştü yolun,
dönme gözüm şimdengerü!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler