Sual: “Himmet etmek” ne manaya gelir?

Cevap: Reşehat kitabında, Ubeydullah-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” buyuruyor ki: “Himmet etmek, Allahü teâlânın isimleri ile münasebeti olan bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurması demektir. Bu şeye teveccüh eder. Kalbine bundan başka hiçbir şey getirmez. Yalnız, o işin yapılmasını ister. Allahü teâlâ da o işi yaratır. Allahü teâlânın âdeti böyledir. Kâfirlerin himmet ettikleri şeylerin de hâsıl oldukları görülmüştür. Allahü teâlâ, bana bu kuvveti ihsan etmiştir. Fakat, bu makâmda edep lâzımdır. Edep de, bendenin kendisini Hak teâlânın irâdesine tabi etmesidir. Hakkı kendi irâdesine tabi etmemektir. Hak teâlânın fermanına muntazır olmaktır. İradesi tealluk edip ferman buyurunca, himmet etmektir”.

Ubeydüllah-i Ahrâr’ın oğlu Hâce Muhammed Yahya buyurdu ki: “Tasarruf sahipleri üç nev’dir: Bir kısmı, Allahü teâlânın izini ile her istedikleri zamanda, diledikleri kimselerin kalbinde tasarruf ederek, onu fenâ makâmına eriştirirler. Bazısı, Allahü teâlânın emri olmadan tasarruf etmez. Emrolunan kimseye teveccüh ederler. Bir kısmı ise, kendilerine bir sıfat, bir hâl geldiği zaman kalplere tasarruf ederler”.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; “Allahü teâlâ yüksek himmet sâhibi olanı sever,” hadîs-i şerîftir. Yüksek himmetli olup, en yüksek dereceye kavuşmaktan başka hiçbir şeyle kanâ’at etmiyeler. Dahâ yükselmeğe tâlib olup, yüksek makâmlara çekileler.” 3/20.

Evliyanın himmeti, yaktı beni kül eyledi
Sofiyim buldum safayı dü cihanım kalmadı
Ahmedî der; “Yâ ilâhî! Sana şükrüm çok durur
Hamdülillah aşk-ı Haktan gayri varım kalmadı
(Sultan I. Ahmed)

Ağzından girense birinin himmeti,
Bağırsaktan çıkan kadardır onun kıymeti

(İmam Şafii “rahmetullahi aleyh”)

Tavsiye Yazı –> Tasavvuf yolunda nasıl ilerleyebilirim?

Tavsiye Yazı –> Tasavvufun gayesi nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler