Sual: Elbiseye veya bir uzva hafif necaset bulaşırsa, dörtte birden az ise affedilmiştir deniyor. Burada uzuv ve elbiseden kasıt nedir?

Cevap: Tenâsül uzvu, (erkekte) husyeler, dübür, göbekle kasık arası ve iki taraftan bunun hizası, (dizle beraber) her bir uyluk, topuklarla birlikte baldırlar, dirseklerle beraber bazular, bileklerle beraber kollar, göğüs, yanlarla beraber karın, omuzlarla beraber sırt, baş, boyun ile (kadında) göğüsler ve kulaklardır. Elbise ise, yen, kol, yaka gibi her bir parçasıdır. Fetvâ böyledir. Ayakkabı da elbise hükmündedir. Mest ve çizmenin konçtan aşağısına itibar olunur.  Bir başka sahih rivayette ise üzerinde bulunan elbisenin ister büyük, ister küçük olsun tamamının dörtte biri itibara alınır. Bu kavli ulemâdan haylisi benimsemiştir. Aksi takdirde bazen küçük bir uzuv veya elbisedeki hafif necâset bir dirhemi bile bulmayacaktır. Halbuki bu miktar galiz necâsette bile affedilmiştir. Bazıları da içinde namaz câiz olarak en basit meselâ peştemal gibi bir elbisenin dörtte birine itibar edilir demişlerdir. (İbni Âbidîn.)

Hafif necâset ile galiz necâset karışık ise, hafif galize tâbi tutulur ve hepsi bir dirhemden çok ise namaza mânidir. Her iki necâset ayrı ayrı yerlerde ve her biri yalnız başına namaza mâni değilse, galiz hafife eşit veya daha azsa, hepsi galiz sayılır. Hafif galizden daha fazla ise, hepsi hafif sayılır. (İbni Âbidin)

 

Sual: Birisinden şöyle işittim: “Yatsıyı kıldıktan sonra vitri başka elbise ile kılan, yatsıyı kıldığı elbisenin necis olduğunu görse, vitri de iade eder. Çünkü vitrin vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabaha kadar devam eder. Ancak, ben o namazı yani necasetli elbise ile kıldığım yatsı namazını Mâlikî mezhebine göre kıldım diye niyet ederse, iki namazı da iade etmesi gerekmez. Çünkü Mâlikî’de necis elbise namaza mani değildir.” Vitir namazının vakti yatsı namazını kıldıktan sonra mı başlar; yoksa yatsıdan sonra kılınması sadece efdal midir? Önce vitir, sonra yatsı kılınabilir mi?

Cevap: Vitir namazı yatsıdan sonra ve yatsı vaktinde kılınır. Önce kılınırsa, iade lazımdır. Burada Mâlikî mezhebini taklid için bir ihtiyaç olmadığı gibi, necâsetin namaza mâni olmaması bu mezhebdeki bir kavildir. Her meselede mezhep taklidi gösterilecek olursa, Hanefî fıkıh kitaplarındaki Mâlikî mezhebinden ağır hükümleri kaldırmak lâzım olurdu. Eskilerin yapmadığını yapmamalıdır. Taklid için mutlaka ihtiyaç olması lâzımdır.

 

Sual: Kumaş takım elbiseleri yıkamayın, kuru temizlemeye verin; aksi halde bozulur diyorlar. Bunları kuru temizlemeye versek, sonra üzerindeki necis yerler, mesela kan damladığını tahmin ettiğimiz yerler, üzerinden birkaç damla su akıtsak temizlenmiş olur mu?

Cevap: Tahmin ile hüküm verilmez. Necis olduğunu iyi bildiğiniz yere hafifçe su dökersiniz, alttan akar. Şer’en temizlenmiş olur.

 

Sual: Bir banyomuz var. Hem banyo, hem de tuvalet şeklinde kullanılıyor. Banyoda konuşmamız mekruh mudur? Eğer içinde tuvalet olmasaydı vaziyet farklı olur muydu?

Cevap: Tuvalette değil, def-i hâcet ederken konuşmak mahzurludur.

 

Sual: Gazete ile istinca caiz mi?

Cevap: Câizdir.

 

Sual: Şâfiî mezhebini taklid ediyorum. Bevl ettikten sonra, zekerin üzerinde kalan bevl (idrar), tuvalet kâğıdıyla temizlense, böylece namaz kılınabilir mi? Yoksa mutlaka su ile temizlenip kurutulmalı mıdır?

Cevap: Zekerin ucundaki bevli yıkamak gerekir. Bez veya kâğıtla silmek kâfi gelmez. Ancak toprağa sürtmek olur. Makadda necaset her zaman olmayabilir veya az olabilir. Bu takdirde yıkamayıp silerek namaz kılınabilir. Temizlemek sünnet olur. Ancak necâset fazla ise yıkamak gerekir. Şâfiî mezhebinde az necâset namaza mânidir.

 

Sual: Bebeğin kusmuğu necis midir?

Cevap: Süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu kaba necâsettir. Normal idrar, kan, alkol gibi yıkanması lâzımdır.

 

Sual: İlmihalde “Meni sıcaktan incelerek mezi haline dönüşür” deniliyor. Bir kadında sarı renkli akıntı beyaza döner mi? Bu şekilde inceldiğinde nasıl ayırt edilir?

Cevap: Bu hüküm erkek içindir. Sarı renk beyaza dönmez.

 

Sual: İlmihalde “Abdestte veya guslde kullanılan su (mâ-i müstamel), İmâm-ı a’zama göre kaba necâsettir. Ebû Yûsuf’a göre, hafif necâsettir. İmâm-ı Muhammed’e göre temizdir” deniyor. Başka bir yerde ise “Mâ-i müstamel, yani abdestte veya guslde kullanılan yahud kurbet olarak kullanılan su, meselâ, yemekten önce ve sonra, sünnet olduğu için el yıkamakta kullanılan su, yıkanan uzuvdan ayrılınca necis olur. Bazı âlimlere göre, başka uzva, elbiseye, yere düştükten sonra necis olur. İlk düştüğü yeri kirletmez” deniyor. Yani temiz diyen İmam-ı Muhammed’e göre de yerden sıçrayıp elbiseye değen abdest suyu necis midir?

Cevap: Abdest ve gusülde kullanılan su mâ-i müstameldir; ama müftâbih kavle göre necis değildir. Bu su yıkandığı uzuvdan ayrılınca veya lavaboya, leğene aktıktan sonra mâ-i müstamel sayılır. Binaenaleyh yıkandığı uzuvdan ayrıldıktan sonra yere, elbiseye bulaşsa, İmam Muhammed’e göre necis olmaz. Fetvâ da böyledir.

 

Sual: “Mâ-i müstamel, peştemala, elbiseye, kurnaya sıçrarsa ve necâset temizlemekte kullanılan her su, iğne ucu kadar sıçrarsa, kabı ve elbiseyi pisletmez” deniyor. Daha fazlası pisletir mi denilmek isteniyor?

Cevap: İğne uçları kadarından korunmak mümkün değildir.

 

Sual: Başkasının abdest alırken ıslattığı bir terliği başkası giyip de ayağı ıslansa necaset bulaşmış olur mu?

Cevap: Hayır. Uzuvdaki su ma-i müstamel değildir. Terliğe bulaşsa bile necis olmaz.

 

Sual: Evlerde, yıkama özelliği de olan makineler ile halı yıkanınca necâset temizlenmiş olur mu?

Cevap: Halının üzerinden su döküp, alttan birkaç damla akınca halı şer’en temizlenmiş olur. Binaenaleyh bu makinelerde haydi haydi temizlenir.

 

Sual: Süt çocuğunun ağız dolusu olmayan kusmuğu necaset değil midir?

Cevap: Değildir.

 

Sual: Mezi gelirse ne yapmak lâzımdır? Şortu yıkayıp abdest alınsa namaz sahih olur mu?

Cevap: Mezi, şehvetlenildiği zaman erkekten gelen şeffaf, kokusuz ve yapışkan bir sıvıdır. Abdesti bozar. Mikdarı dirhemden (avuç içi kadardan) çok ise, donu yıkayıp namazı kılmak caiz olur. Ancak umumiyetle birkaç damladır ve mikdarı bu kadara varmaz.

 

Sual: Kadınların burna hızma, göze renkli lens veya dişe renkli taş takmaları, ziynete girer mi? Gusle mani olur mu? Hanımların sünnet niyetiyle, dışarıya çıkarken sürme sürmeleri uygun mudur?

Cevap: Yabancı erkeklere göstermelerine din kaideleri izin vermemektedir. Sürme de böyledir. Bunlar altına su geçiriyorsa gusle mâni değildir.

 

Sual: Taharet (istinca), su yerine ıslak mendille yapılabilir mi?

Cevap: Suyun birkaç damla da olsa akması taharet için lazımdır.

 

Sual: Alafranga tuvalette (klozette) idrar sıçratmadan ayakta bevl etmek günah mıdır?

Cevap: Ayakta bevl etmek mekruhtur. Seferde veya hastalıkta veya avret yeri açılmasın diye câizdir. Sünnete uygun olan alaturka tuvalettir. Alafranga tuvalete zaruret olmadan oturmak uygun değildir.

 

Sual: Evdeki çöp suları necis midir?

Cevap: İçinde necâset yoksa necis değildir.

 

Sual: Deride elbisede namaz kılınan yerde dirhem miktarı [4.8 gr] katı necaset bulunursa, tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Sıvı necasetlerde ise bu miktar açık el ayasındaki suyun genişliği kadar yüzeydir buyuruluyor. Bir kimse elbisesine veya bir uzvuna necaset bulaşsa bunun affedilen mikdardan az veya çok olduğunu nasıl anlayacak?

Cevap: Takribi bir kanaat kâfidir.

 

Sual: Kasaptan aldığım dalak, ciğer, yürek, et vs. evde kendim parçalara bölüyorum. Bunları keserken elbiseme, vücuduma sıçrayan kanları necis midir?

Cevap: Necistir. Kesildikten sonra damarlarda kalan kanın yenilmesi caizdir. Yoksa bu kan akar da elbiseyi dirhemden fazla kirletirse necistir. (İbni Abidin)

 

Sual: Abdestte yere düşen suyun üzerine basınca ıslanan çorap necis olur mu?

Cevap: Abdestte kullanılan su müftabih kavle göre temizdir.

 

Sual: Su bulunduğu halde, elimize bulaşan kanı, şarabı, alkolü birkaç defa emip tükürmekle necaset temizlenmiş olur mu?

Cevap: Olur. (İbni Abidin)

 

Sual: Fıkıh kitaplarında “Necis boya ile boyanan kumaş ve beden üç kere yıkanınca temiz olur. Su renksiz akıncaya kadar yıkamak daha iyidir” buyuruluyor. Üzerine boya bulaşmış elbise ile namaz kılınır mı?

Cevap: İkisi aynı mesele değildir. Birincisinde necaset mevzuu var. İkincisinde boya tene işlemediği için abdest sahih olmamaktadır. Boya yapan, tiner ile abdest uzuvlarından boyaları çıkaracaktır.

 

Sual: Necaseti yıkamak nasıl olmalıdır?

Cevap: Necaset beze veya emici bir zemine bulaşmış ile üstünden su döküp altına birkaç damla akacak şekilde yahud suya batırıp çıkarıp sıkmakla yıkanır.

 

Sual: Kan aldırılan yeri nasıl temizlemek gerekir?

Cevap: Kuru veya ıslak bez ya da el ile eseri gidinceye kadar silmekle temizlenir. İmam Ebu Yusuf’a göre, o yeri yıkamak gerekir; temiz ve yaş bez parçasıyla üç defa silmek, yıkamak yerini tutar. (İbni Abidin)

 

Sual: Şâfiî mezhebinde tuvalette elimizde olmayarak idrar sıçrıyor veya elimize bulaşıp, oradan da elbisemize değebiliyor. Tuvalette giydiğimiz terlikle abdest alıyoruz. Nasıl hareket etmek gerekir?

Cevap: İğne ucu kadar idrar damlaları elbisede ve bedende affedilmiştir. İdrar ele bulaşıp da elbiseye veya bedene bulaşırsa, yıkamak gerekir. Şafiiler, zann-ı galib ile necaset bulaştığından dolayı, ya helada kullanılan terliği abdestten evvel veya abdestte ayaklarını yıkayıp koymadann hemen evvel yıkar, ya da abdestte temiz bir terliğe basar. Abdest alınan yerde görülen veya bilinen bir necaset varsa, bu necasete ıslak ayakla basınca, ayağa bulaşır. Necaset ıslak ise, kuru ayağa da bulaşır.

 

Sual: Kâğıt ile istincâ tahrimen mekruh ise, tuvalet kâğıdı kullanmak da buna girer mi?

Cevap: Tuvalet kâğıdı yazı yazılan kâğıt değildir. Kâğıt ile benzer olduğu için bu isim verilen bir mamuldür. Binaenaleyh hem istincâ, hem de kurulanmak için kullanılabilir.

 

Sual: İdrarını yaptıktan hemen sonra abdest alınabilir mi?

Cevap: Alınabilir. Ancak idrarın iyice kesildiğine kanaat getirmiş olmalıdır. Aksi takdirde sonradan bir damla bile gelirse, abdest bozulur.

 

Sual: Hanefî mezhebinde ayaktaki mesti üzerindeki necaseti temizlemek maksadıyla yıkasak mesh yerine geçer mi?

Cevap: Mesh yerine geçer. Mâlikîde ise abdest sırasında yapılmış ise olur.

 

Sual: İdrar gibi bir necâset bulaşmış halı, halı yıkama makinesi ile yıkanınca temiz olur mu?

Cevap: Halının tamamına (altı dahil) su verip emiyorsa, olur. Değilse üstten su döküp altına bir iki damla olsun damlaması gerekir.

 

Sual: Necâset bulaşığı olmayan bir elbise ile, olan bir elbise kuru temizlemede beraberce temizlendiğinde, temiz olana necâset bulaşır mı?

Cevap: Bulaşmaz.

 

Sual: Necâset bulaşmış bir elbise, kuru temizlemeye verilse, temiz olur mu?

Cevap: Necâsetlerin temizlenme usulleri bellidir. Bunlar arasında kuru temizleme bulunmamaktadır. Kan, şarap, idrar bulaşmış elbise, mutlaka su ile temizlenir. Bunun için suyun necâset üzerine dökülüp altına birkaç damla geçmesi yahud bu kısmın suya batırılıp çıkarılarak sıkılması gerekir.

 

Sual: Kırlarda akarsular, ırmaklar üstü açık olarak akıyor. Bu sular içilir mi, böyle sular ile abdest alınır mı?

Cevap: Deniz, nehir, dere, göl, göze, kaynak suları temizdir. Abdest alınır; çamaşır yıkanır; içilir.

 

Sual: Kitaplarda ismi geçen bevâsır halkası nedir?

Cevap: Basur memesi çıkmaması için makada yerleştirilen halkadır.

 

Sual: Makat etrafındaki kılları gidermek câiz midir?

Cevap: Kasık kıllarını 15 günde bir temizlemek sünnet, kırk günden sonraya bırakmak tahrimen mekruhtur. Dübürdeki, yani makat etrafındaki kılları gidermek ise müstehabdır.

 

Sual: Necaset bahsinde iğne ucu kadar idrarın affedileceği hükmü vardır. İğne ucu ne kadardır?

Cevap: İdrar helâ taşına çarpınca etrafa sıçrayan idrar damlaları iğne ucu kadardır.

 

Sual: Sıvı yağa necâset düşerse ne yapmak gerekir?

Cevap: Su ile çalkalayıp, üste ayrılan yağ alınır. Meselâ yağı çömleğe koyarak üzerine bir misli su döker ve çalkalar. Biraz durunca yağ suyun üstüne çıkar. Ve çömleği altından delerek suyu akıtır veya üstteki suyu bir yere ayırıp suyu döker. Bunu üç defa tekrarlayınca yağ temizlenir. Necâset karışmış sütü, balı, pekmezi temizlemek için, biraz su ile karıştırıp, su uçuncaya kadar kaynatılır. Bu suyun mikdarı için İbni Abidin’de bir misli kadar diyor.

 

Sual: İş elbisesi tozlu veya kirli olan, bu elbiseyle namaz kılabilir mi?

Cevap: Başka elbisesi varsa veya temizleme imkânı varsa böyle tozlu veya kirli elbise ile namaz kılmak mekruhtur.

 

Sual: Köpekten gelen necaseti temizlemek için bir Şâfiî toprak yerine sabun kullansa kâfi gelir mi?

Cevap: Şâfiî mezhebinde köpekten gelen necâset (salya, idrar, gaita ve tüylerindeki ıslaklık), yedi defa yıkanır. Birinde suya toprak katılır. Hanbelî mezhebinde toprak yerine sabun kullanmak kâfidir. Hanefî ve Mâlikî mezhebinde bir defa su ile yıkamak kâfidir.

 

Sual: Fıkıh kitaplarında “Necâset, dirhem mikdarından, yani bir miskalden, yani dört gram ve seksen santigramdan az ise, yıkamak sünnettir.” deniliyor. Ben dirhem 3.2 gr, miskal 4.8 gr diye biliyorum. Doğrusu nedir?

Cevap: Dirhem ve miskalin ölçüsü, altın ve gümüş için, katı mallardan farklıdır.

 

Sual: Fıkıh kitaplarında şu ifadeler geçiyor: “Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde necâset bulunmamalıdır. Başörtüsü, başlık, sarık, mest ve ayakkabı da elbiseden sayılır.” “Mâlikî mezhebinde, bedenin, elbisenin temiz olması sünnet olduğu hâlde, mestin temiz olması farzdır.” Mest de elbiseden sayıldığına göre, diğerlerinin temiz olması sünnetken, mestin temiz olması neden farz oluyor?

Cevap: Mâlikî’de de necâset namaza mânidir. Necâseti temizlemenin sünnet oluşu Mâlikî’de zayıf bir kavildir. Buna rağmen bu ruhsat, meste şâmil kılınmamıştır.

 

Sual: Nasıl istibrâ yapmak daha doğrudur?

Cevap: İdrar kesilince, zeker süt sağılır gibi birkaç defa sağılır; sallanır; hafifçe öksürülür; vücud sol tarafa meyledilir. Zekerin ucu soğuk suyla yıkanır. İdrarın kesildiğine kanaat getirince kalkılır. Biraz yürüdükten sonra abdest alınır.

 

Sual: Bahçedeki köpeğimiz, bazen elbisemi kokluyor. Elbisem necis olur mu?

Cevap: Köpeğin sidiği, kakası ve salyası necistir. Koklaması zarar etmez.

 

Sual: Bir toprağa necaset bulaşıp kurusa temiz olur mu?

Cevap: Resulullah buyurdu ki, “Toprağın temizlenmesi kuruma iledir”. Binaenaleyh necaset bulaşan bir toprak kuruduğu zaman temiz olur. Hayvan da böyledir. Ağaç ve otlarda ihtilaf vardır. (Berika, Bid’at ve Vesvese bahsi).

 

Sual: İstibrâdan sonra su olmadığı için zeker yıkanmazsa, bu halde abdest alıp namaz kılınabilir mi?

Cevap: İdrar, çıktığı yerin etrafına namaza mâni olacak kadar yayılmamışsa, yıkanması şart değildir. Soğuk su ile yıkanması istibra sırasında idrarın kesilmesine yardımcı olur.

 

Sual: Abdest aldıktan sonra uzuvlardaki yaşlığın silindiği mendil üzerinde iken namaz kılmak câiz midir?

Cevap: Abdestte kullanılan su (mâ-i müsta’mel), İmam-ı A’zam’a göre kaba, Ebu Yusuf’a göre hafif necasettir. İmam Muhammed’e göre temizdir. Fetva da böyledir. Uzuvların silindiği bez, İmam-ı A’zam’a göre de necis olmaz. Zira vücudu yıkadıktan sonra kendiliğinden ayrılan su kaba necasettir.

 

Sual: Evde koltuk üzerine sıvı necâset bulaşsa ve koltuk da necâseti emse, nasıl temizlenir?

Cevap: Üstten su dökülür, alttan birkaç damla akar, temizlenmiş olur. Veya suyla ıslatılır, sıkılır, suyu akar. Halı yıkama makinesi varsa, bununla yıkanır. Bu, suyu verip, tekrar emdiği için, temiz olur.

 

Sual: Klozet kullanmanın mahzuru var mıdır ?

Cevap: Edebe, sünnete muvafik olan yere çömelerek def-i hacet etmektir. Bir zarureti olanın klozet kullanmasında mahzur yoktur. Zaruretsiz kullanmak da caizdir, ama edebe muvafık değildir.

 

Sual: Helâya ve banyoya başka bir terlikle girmek şart mıdır?

Cevap: Helâlarda, hele asrî (alafranga) helâlar, açık bir necâset görülmedikçe temizdir. Ev terliği veya çıplak ayakla girip çıkmak câizdir. Ayağa necâset bulaşırsa yıkanır. Ama her zaman ayrı bir terlikle girmek iyi olur.

 

Sual: Yağmurlu bir günde köpeğin bastığı su birikintisinden üzerine su sıçrasa, elbise necis olur mu?

Cevap: Olmaz. Umumi belvâdır. Üstelik köpeğin teması suyu necis yapmaz. Hanefî’de köpeğin salyası necistir.

 

Sual: Namaz kılanın odasının perdesinde kan damlası olsa, bu namazı mekruh eder mi?

Cevap: Hayır. Elbisede olsa, mahzurludur.

 

Sual: Güneşe ve aya karşı abdest bozmanın mekruh oluşu, evde de cari midir?

Cevap: Sahra için mevzubahistir.

 

Sual: İlmihalde “Küçük havuza, mâyi [sıvı] hâlinde bir temiz cisim karışınca, bu sıvının üç sıfatı da suya benzemiyorsa, karışımın iki sıfatı bozulursa, mukayyed su olur.” Buna göre Aşırı sıvı klor yüklenmiş çeşme suyu ile abdest ve gusl nasıl caiz olur?  Zira suyun üç sıfatı da değişiyor.

Cevap: O küçük havuz içindir. Klor, çok büyük miktardaki suya katılıyor. Renginde de bir değişiklik yok. O beyazlık suyun köpürmesinden kaynaklanıyor. Su durulunca şeffaflaşıyor.

 

Sual: Telefonun camına necaset bulaşsa, kuru bir bezle silinse, temizlenmiş olur mu?

Cevap: Cam, mermer, cilalı taş gibi parlak zeminlerdeki sıvı necaset silinmekle temizlenir. Bez, necis olur.

 

Sual: Kuru necaseti, kuru bezle silince bez necis olur mu?

Cevap: Hayır.

 

Sual: Çamaşır makinesinin sıkma programı bozulsa, çamaşırlar ıslak çıkarılıp öylece asılsa ve kurutulsa, şer’en temiz olur mu?

Cevap: Çarparak yıkıyor ve suyu dışarı veriyor. Temiz olur. Usul, necis çamaşırı akan suyun altına bir müddet tutup üzerinden birkaç damla olsun su akıtmak veya durgun suya sokup çıkarıp dışarıda sıkmak ve birkaç damlanın akmasıdır.

 

Sual: Bir kimse bir kuyuda ölmüş kurbağa görse bu kuyudan su içmek ya da abdest almak caiz olur mu?

Cevap: Suda yaşayan balık, yengeç, su kurbağası, suda ölünce, bu su ile abdest ve gusl caizdir. Toprak kurbağası ve yılanından, akıcı kanı olmayanları da, suda ölünce caiz olur. Bütün bunlar, sudan çıkarılıp, ölünce, ölüleri suya düşerse, yine caiz olur. Kurbağa, suda parçalanırsa, yine caiz olur. Fakat içilmez. Çünkü, eti haramdır. Ördek, kaz gibi karada doğup, suda yaşayan hayvan ölünce, küçük havuz, necis olur.

 

Sual: Takım elbisenin ceketine necaset bulaştığında nasıl temizlenir?

Cevap: Musluğa tutup necasetin üstünden birkaç damla aşağı akıtılırsa temiz olur. Sonra kuru temizlemeye verilebilir. Yalnızca kuru temizleme şer’î temizlik temin etmez.

 

Sual: Geceleri tırnak kesmenin bir mahzuru var mıdır?

Cevap: Hayır. Halk inanışıdır. Eskiden ışık az olduğu için, insanın elini kesme tehlikesi vardı. muhtemeldir ki bundan dolayı öyle söylenirdi. İmam Ebu Yusuf’a bu sual sorulduğunda caiz demiş; delilini sorana, hayırlı işi geciktirmemek lazımdır buyurmuştur.

 

Sual: Kemer, cüzdan gibi deriye bulaşan necaset nasıl temizlenir?

Cevap: Parlak derideki necaset, kuruysa kazınarak; ıslaksa silinerek geçer. Değilse yıkanır.

 

Sual: Solucan gübresi necis midir?

Cevap: Böceğin tersi temizdir.

 

Sual: Dişleri diş fırçası ve macunla fırçalamak da sünnet hükmüne girer mi? Yoksa sadece misvak mı?

Cevap: Sünnete niyet ederse sünnet sevabı alır. Misvak kullanmak ayrıca müstehabdır.

 

Sual: Evde helaya girerken çorapları çıkarıp, paçaları sıvamak şart mıdır?

Cevap: Şart değil ise de, ihtiyattır. Dikkat edilirse sıçramaz. İğne ucu kadar sıçrayanlar affedilir. Fazla ise yıkanması şarttır.

 

Sual: Hastalık sebebiyle gelen gözyaşı ya da kulaktan veya yaradan bir illet sebebiyle veya ağrıyla çıkan çıkan su necis midir?

Cevap: Abdesti bozduğu için necistir (İbni Âbidin).

 

Sual: Deniz suyu tuzlu olduğuna göre, suyun da koku, tad ve renk gibi üç vasfının bozulmuş olmaması lazım geldiğine göre, denize girince gusül nasıl alınmış oluyor?

Cevap: Deniz suyu temizdir ve temizleyicidir. Buna dair hadis-i şerif vardır. Maden suları da böyledir. Sizin bahsettiğiniz necaset ve sair madde karışmış sular içindir.

 

Sual: Bir yolculukta iç çamaşırımıza necaset bulaşsa, fakat değiştirme imkânımız olmasa ne yapabiliriz?

Cevap: Dirhem miktarı, yani el ayası büyüklüğünden az necasete fetva var. Fazlasını temizleme imkânı yoksa, zaruret müddetince Maliki mezhebinin necaseti temizlemek sünnettir kavline uyulur.

 

Sual: Şâfiî mezhebinde köpekten gelen necâset haricinde aynı şekilde (1’i toprakla olmak üzere 7 kez) yıkama şartı olan haller var mıdır?

Cevap: Bu hüküm, sadece köpek ve domuz içindir.

 

Sual: İhtilam olunca meni elbisemin dışına kadar ıslatıyor. Bu ıslaklık başka bir eşyaya dokunsa o eşyayı da temizlemek lazım mıdır?

Cevap: Islaklığı emerse necis olur. Kuruyunca övelenerek temizlenir. Miktarı, dirhemden (el ayası genişliğinden) azsa, namaza mani değildir.

 

Sual: Islak ayakla ıslak ve necis bir halıya basmakla ayağa necaset geçer mi?

Cevap: Yaş ayağı ile necis yerde yürüse, yer kuru ise, ayakları necis olmaz. Yer yaş olup, ayakları kuru ise, ayakları ıslanırsa necis olurlar. Bundan anlaşılan ayak ıslak, yer de ıslak ve necis ise ayak necis olur.

 

Sual: Kuru meni, çamaşırdan yatağa dokunsa hükmü nedir?

Cevap: Kuru meni başka şeyi kirletmez.

 

Sual: Tuvalete girerken paçaları sıvamanın hükmü nedir?

Cevap: İhtiyattır. İdrar sıçramasın diye.

 

Sual: Hastalığından dolayı kusturularak kursağı boşaltılan güvercinin kusmuğu necis midir?
Cevap: Pisliği bile necis değildir.

 

Sual: Çamaşır makinasında necis olan veya olmayan çamaşırlar beraber yıkanınca temiz olur mu?
Cevap: Temiz olur, su akıp gidiyor.

 

Sual: Çalıştığım büroda, içinde içki şişeleri bulunan bir dolabın yanında namaz kılıyorum. Mahzuru olur mu?
Cevap: Namaza zararı yoktur. Hele kapalıysa hiç mahzuru yoktur.

Sual: Taharetten sonra vücuttaki ıslaklık çamaşıra bulaşsa namaz kılınabilir mi?
Cevap: Bu ıslaklık temizdir. Namaza zararı yoktur.

 

Sual: Necaset yiyen tavukların 3 gün sonra kesilip yenileceğini biliyoruz. Kitaplarda içki içen insanların terinin de necis olacağı yazıyor. Bu ter kaç gün boyunca necis olur?
Cevap: Devamlı içki içen kişinin (ayyaşın) terinin necis olduğu ve abdesti bozacağı bazı kitaplarda cellâleye (pislik yiyen tavuğa) kıyasen yazıyor ise de, İbn Âbidin bunun zayıf ve mesnedsiz bir kavil olduğunu söylüyor. Necis olmadığı ve abdesti bozmadığı meşhurdur.

 

Sual: 100-200 m2 düz beton üzerindeki suya necaset karışsa necis olur mu, nasıl temizlenir?
Cevap: Necis olur. Su ile süpürülerek su başka yere akarsa ya da kuruyunca temiz olur.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler