Sual: Mukabelede secde ayetini hem okuyup hem dinleyen kaç kere secde edecektir?

Cevap: Önce okumuşsa bir kere secde eder. Sonra okumuşsa iki rivayet var. (Hindiyye).

 

Sual: Tilâvet secdesinde secdeden sonra ayağa kalkmak lâzım mıdır?

Cevap: Tilâvet secdesinde başta ve sondaki iki tekbir sünnet; ayakta secdeye gidip sonra ayağa kalkmak müstehabdır. (İbn Âbidîn, Secde-i Tilavet bahsi.)

 

Sual: Secde âyetinin tercümesini işitenlere tilâvet secdesi gerekir mi?

Cevap: İbn Âbidîn’de diyor ki: “Farsça tercümesini bile işitseler secde ayeti olduğu haber verilince secde etmesi vâcip olur. Yahut secde ayetini okuyana uymak şartıyla vâcip olur”.

 

Sual: Selâmün aleyküm yerine (s.a) yazmakta bir mahzur var mıdır?

Cevap: Elle, başla selâm vermek gibidir. Heceleyerek okunan secde âyetine tilâvet secdesi gerekmemektedir. Ancak selâmı açıkça vermek veya yazmak her zaman ve mekânda uygun olmayabilir. O zaman hiç yazılmaz. Selâm vermek farz değildir.

 

Sual: Namaz kılan kimse, birinci rek’atte secde âyetini okusa ve secde yapsa, aynı âyeti ikinci, üçüncü rek’atlerde de tekrar okusa, bu şahsın başka secde yapması lazım gelir mi?

Cevap: İlk secde âyetinden dolayı secde eder de, âyeti tekrar okursa tekrar secde etmesi lâzım gelir. Secde etmemiş ise, her ikisine de tek secde kâfi gelir. (İbni Abidin)

 

Sual: Bir kimse, secde âyetini namazda okusa ve secde yapsa; selâm verdikten sonra, bu âyeti, bulunduğu yerde tekrar okusa tekrar secde-i tilâvet yapacak mıdır?

Cevap: Secde ayetini namazda okur da secde eder ve selâm verdikten sonra secde âyetini tekrarlarsa, eğer konuşmak, en az iki adım yürümek, uyumak, yemek yemek, alışveriş, çocuk emzirmek gibi bir iş yaptıktan sonra okursa secdeyi tekrarlar. Aksi takdirde tekrarlamaz. Yani o yerde uzun zaman oturması, Kur’ân-ı kerim okuması, tesbih ve tehlilde bulunması, bir lokma ekmek veya bir yudum su içmesi, oturarak uyuması, ihtilâflı olmakla beraber otururken kalkması, dururken iki üç adım yürümesi yahut ayakta iken oturması veya yerde iken o yerde bulunan hayvana binmesi böyle değildir. Bunlarla meclis değişmiş sayılmaz. (İbni Abidin)

 

Sual: Kur’ân-ı kerim okuyan kimse sağır olsa ve okuduğunu işitmese, yine secde-i tilâvet vâcib olur mu?

Cevap: Sağır, secde âyetini okursa secde eder. Fakat secde eden bir cemaat görürse onun da secde etmesi lâzım gelmez. (İbni Abidin)

 

Sual: Bir kadın, namazda secde âyeti okusa fakat bu secdeyi namazda yapmasa, sonra da hayız olsa, bu kadından secde sâkıt olur mu; kazâ mı etmesi gerekir?

Cevap: Kadın secdeyi geciktirir de hayz görürse secde sâkıt olur (düşer). (İbni Abidin)

 

Sual: Namaz kılacak kimsenin kıbleyi araştırması lazım geldiği gibi tilâvet secdesi, şükür secdesi yapacak kimsenin de kıbleyi araştırması lazım gelir mi?

Cevap: Bu secdelerde namaz şartları aranır. Namaz secdelerine kıyas edilir. Bu bakımdan hükmü aynıdır.

 

Sual: İmamdan tilâvet secdesini işiten bir kimse, imamın tilâvet secdesini yapmış olduğu rekâttan başka bir rekâtta imama uyarsa, tilâvet secdesini ne zaman yapar?

Cevap: Namaz dışında yapılır. Namaz içindeki secde-i tilâvet, namazda okunan secde âyeti içindir.

 

Sual: Tilâvet secdelerinde ne söylenir?

Cevap: Üç defa «Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ» denir. Sonra Allahü ekber diyerek kalkar. Kalkarken Semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masıyr demek iyidir. Bunların hiç biri söylenmese de olur.

 

Sual: Bir kimse, secde âyetini namazda okuyup secdesini yapsa; selam verdikten sonra, bu âyeti, bulunduğu yerde tekrar okusa tekrar secde-i tilâvet yapacak mıdır?

Cevap: Evet. (İbni Abidin)

 

Sual: Secde âyetini işiten bir kimse bir özürle secde-i tilâveti yapmaktan âciz kalsa ne yapar?

Cevap: Namaz dışında okunan secde âyeti için secde-i tilâvet fevrî değil müterahidir. Yani hemen yapılması gerekmez. Ömrün sonuna kadar yapılabilir.

 

Sual: Bir imâm secde âyetini okuyunca, cemaatinden olmayan bir kimse, bunu dinlemiş olsa, o kimseye de tilâvet secdesi vâcip olur mu?

Cevap: Evet.

 

Sual: Bir kişi Kur’an-ı kerim okurken, diğeri de kendisi okuyarak takip etse, secde âyeti geçince hem dinleyip hem de okuduğu için 2 defa üst üste mi tilâvet secdesi yapacaktır?

Cevap: Aynı âyeti bir mecliste birkaç defa okusa bile, bir defa secde yapılır.

 

Sual: Tilâvet secdesi gerektiren âyetin meâlini okumakla bu secde vâcip olur mu?

Cevap: Tercümesini okuyan veya işiten, bunun secde âyeti olduğunu anlarsa, secde yapar.

 

Sual: Secde ayetlerini bilmek farz mıdır?

Cevap: Hayır. Okurken mushafta görünce, tilâvet secdesi yapar.

 

Sual: Bir ilmihalde secde-i tilavet bahsinde “Bir oturumda bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder” ifadesi ile “Bir meclisde iki secde ayeti okunursa, iki secde lâzım olur” ifadesi arasındaki fark nedir?

Cevap: Birinde aynı âyet tekrar ediliyor. Diğerinde farklı.

 

Sual: Secde ayeti okunduğu zaman yapılmayan ve üzerinden çok vakit geçen tilavet secdeleri üzerimizden düşer mi?

Cevap: Düşmez. Yapmak gerekir.

 

Sual: Secde ayeti okunduğu zaman yapılmayan ve üzerinden çok vakit geçen tilavet secdeleri üzerimizden düşer mi?

Cevap: Düşmez. Yapmak gerekir.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler