Sual: Mesâil-i mühimmeye cevâb-ı Nu’mân isimli vehhabi kitabında “Delail-i şerif okumak, sonradan ortaya çıkarıldı. Batıl ve merduttur. Delâil kitâbını yazan, kendini Allah makâmına koymuş. İbâdet îcâd etmiş. Okuması için günler ta’yîn etmiş.” diyor. Delail-i şerif kitabını okumak caiz midir?

Cevap: Delail-i şerif, bir salavât kitabıdır. Bir duâ kitabıdır. Resûlullaha salât ve selâm okumayı Kurân-ı Kerîm emrediyor. Ahzab suresi 56. ayet-i kerimesinde mealen “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salat ve selam getirin.” buyuruluyor. Bu duâ kitabını okumaya mâni olan kimse, Kurân-ı Kerîmin bu emrine karşı gelmektedir. Her müslüman, her dil ile duâ eder. Buna kâfir denemez. Evet, âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bildirilen duâları değiştirmeden okumak lâzımdır. Âyet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde bildirilmemiş olan duâlar namaz dışında okunabilir. İslamiyet bunu yasak etmemiştir. Okunamaz diyen, yalan söyler. Allahü teâlânın ve Resûlünün yasak etmediği şeye yasak diyenin ve hele küfür, şirk diyenin kendisinin kâfir olmasından korkulur. Resûlullahı, ulûhiyyet derecesine çıkarmamak şartı ile çok övmek, mahlukların en üstüne çıkarmak, Allahü teâlânın, sevgili Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat istemek, büyük ibâdettir. Buna karşı koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattır. Hele, “Delail kitabının yazarı, kitabı 7 parçaya ayırmış, her gün bir parçasını okuyarak, hepsini bir haftada okumalı diyor. Bu sözü şirktir. Her gün beş vakit namaz kılınız demek gibi, Allahlık makâmını işgal etmektir. Kendisini Rabbül’aleminden üstün tutmaktır” demek, ahmakça bir sözdür. Vehhâbîlerin Fethü’l-mecid kitabı da, 335. sayfasında, Allahü teâlâyı sevmek için, on sebep vardır diyor. Bunları sıralayarak anlatıyor. Onların Delail-i hayrat kitabının yazarına müşrik demelerine karşılık, birisi çıkıp da, onlara imanın şartı 6’dır. Siz bunu 10’a çıkarıyor, müşrik oluyorsunuz demesine benzemektedir.

Delailü’l-hayrat kitabına maalesef çok saldırıyorlar. Bu kitabı, Ehl-i sünnet âlimlerinden, olgun velî, ariflerin önderi, Muhammed bin Süleyman Cezuli Şazili “rahmetullâhi aleyh” yazmıştır. [M. 1465] de şehit edildi. Resûlullaha Salavât okumanın önemini ve faydalarını anlatmaktadır. Sonra, hadis-i şeriflerden çıkardığı ve Ashâb-ı kirâmın okudukları salavât dualarını toplayıp yazmıştır. Delail kitabını kötülemek, İslamiyeti kötülemek olur. Sultân II. Abdülhamîd Hân, hergün Delâilü’l-hayrât okurdu.  Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, Mevlana Halid hazretlerinin Câliyetü’l-Ekdar isimli dua ve salavat kitabı için “Bunu okumak, Delâilü’l-Hayrat okumaktan bile daha efdaldir” buyurmuştur.

 

Sual: Delâil-i Hayrat’ın Türkçesini okumak olur mu?
Cevap: Delâil-i Hayrat, Arapça salavat kitabıdır. Bunun Türkçesi olmaz. Orjinalini okumalıdır.

 

Sual: Delâlil-i Hayrat kitabını herkes okuyabilir mi?

Cevap: Salavat kitabıdır. Herkes okuyabilir. İzin almak gerekmez. Yazıp neşretmesi, izin vermek sayılır.

 

Sual: Delâli-i Hayrat, Câliyetü’l-Ekdar gibi salavat ve dua kitapları abdestsiz tutulup okunabilir mi?

Cevap: Evet. Mushaf gibi değildir. Efdal olan abdestli okumaktır. Faidesi daha çok olur. Zaten Müslüman her zaman abdestli bulunmalıdır.

 

Tavsiye Yazı —> Tuhfetü’l-Uşşak (Aşıklara Hediye)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler