Sual: Karl Marks isimli yazarın fikirleri nelerdir? Kendisine karşı bakışımız nasıl olmalıdır? Marks’ın sosyalist ideolojisi mi yoksa liberalizm mi islamiyete daha yakındır?

Cevap: Karl Marks, sosyalizm rejimini ortaya çıkartan bir Alman yahudisidir. 1233 [m. 1818] de tevellüd etti. 1300 [m. 1883] de öldü. Sosyalizm, bir iktisadi metot diyerek kuruldu. Tatbikatta tiranlığa, diktatörlüğe döndü. Komünistliğe yol açtı. Sosyalizm, işçinin, çiftçinin doymasını sağlamadı. Şarlatanların, nutuk çekenlerin, akademik aydınların yüksek mevki bol maaş almalarına yaradı. Bunlar da dizgini ellerinden kaçırmamak için, dine, İslamiyete, aileye, cemiyetlerin canlı kaynaklarına saldırdılar. İnsan haklarını yok etmek için çalıştılar. İlk sosyalist devlet olan Rusyada, kendi milletini ve bütün dünyayı aldatmak ve korkutmak için, ağır sanayi, aya gitmek gibi ilerlemeler gösterilmektedir. Fakat, iktisadın asıl gayesi olan (sosyal refah) elde edilememiştir. Sovyet rejimi, fezaya insan yollayabilmek için, halkın günlük çorbasını azalttı. Millete leş yedirdi. Doymayan halk, Gagarin ve Sputnik’ten önce, ne yiyeceğini, ne cezaya çarptıralacağını düşündü. Ferdin her hakkını elinden alarak, her şeyi devlet kapitalizminin eline vermeyi isteyen Marx usulü, Rusya’da da, liberalizmden alınan çarelerle değiştirildi. Sovyet idarecileri, Marksist iktisadi gidişe (geri dön) emrini vermek zorunda kaldılar. Birçok fabrikalar, liberal nizamda olduğu gibi, kar esasına göre çalışmaya başladı. [m. 1917] den beri Moskova meydanlarında Marksın, Engelsin ve Leninin dev gibi heykellerinde putlaşan komünizm, silinmekte, yerini ilâhî hak dinin gösterdiği ticaret ahkâmına yakın olan liberalizme bırakmaktadır. Hak gelmekte, batıl uzaklaşmaktadır.

Hür dünya devletlerinde tatbik edilmekte olan liberal iktisad sistemi, İslâmin ticaret ahkâmına yakındır. İslamiyetin gösterdiği iktisad yolu, özel teşebbüsü ortadan kaldıran Markscı sosyalizm olmadığı gibi, devletin iktisadi hayata hiç dokunmamasını isteyen Adam Smith liberalizmi de değildir. Öşür, haraç, aşirin topladığı zekat, cizye, narh koymak, Beyt-ül-malın diğer gelirlerini toplamak ve sarf etmek, devletin elinde olduğu için, İslam iktisadı, başıboş bir liberalizm değildir. İstihsalde mümkün olduğu kadar özel teşebbüsü, milli gelirin fertlere taksiminde de, sosyal adaleti sağlayan hükümlerdir.

Daha Detaylı Bilgi İçin —> Sosyalizme Dair 

Tavsiye Yazı —> İslamiyette Liberalizm Var mı?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler