Sual: Peygamber Efendimiz soğan yer miydi?

Cevap: Pişmiş olarak yerdi. Vefat etmeden önce yediği son yemekte soğan vardı. Çiğ soğan, sarımsak ve pırasa yemezdi, melekleri incitmemek için. Fakat başkalarının yemesine müsaade ederdi. Hatta bir beldeye gelince orada en önce buranın fahsından, yani soğan, sarımsak, pırasa gibi sebzelerinden yemek tavsiye edilmiştir. Bunlar C vitamini vesilesiyle muafiyeti (bağışıklığı) kuvvetlendirir. Soğan, sarımsak ve pırasa gibi kokulu şey yiyenlerin (sigara içenlerin) câmiye, cemaate gelmelerini, topluluğa girmelerini, başkalarını rahatsız edeceği için men etmiştir.

 

Sual: Soğan veya sarımsak yiyen kimse câmiye gidebilir mi?

Cevap: Soğan, sarımsak, pırasa, tütün gibi kötü kokulu bir şey yeyip içen kimsenin câmiye gitmesi mekruhtur. Hadis-i şerif ile men olunmuştur (Müslim, Ebu Davud, Taberânî). Zira bundan başkalarını rahatsız etmek bahis mevzuudur. Eğer kişi unutarak veya vakit girene kadar kokusu kaybolur zannıyla yemiş ise câmiye gitmemekle mazurdur. Böyle olmayarak yerse, mescide gitmeyip namazı evde kılması gerekir; cemaati terk ettiği için de mesul olur. (Berika, Âfatü’l-Beden)

 

Sual: Seyahate çıkınca gidilen yerde ilk soğan yemek Peygamber Efendimiz’in tavsiyesi midir?
Cevap: Hazreti Muaviye’nin bildirdiği bir hadis-i şerifte ,“Bir yere gidince, ilk evvela oranın fahâsından yiyene oradakiler zarar vermez” buyurulmuştur. (Mefâtihü’l-Cinân Şerhi Şir’atü’l-İslâm, s.381) Soğan, sarımsak, pırasa vs. fahâdır. Sıhhat ve oraya mahsus mikrop, bakteri ve hastalıklar için muafiyet (bağışıklık) temin ettiği için, bugün de tavsiye ediliyor.

 

Sual: Soğan ve sarımsak yemek ve sigara içmek tab’an mekruh demek, kokusu giderilmezse mekruh olur mu demektir? Yoksa bunları yemek ve içmek her zaman mı tab’an mekruh olur? Soğan sarımsak yemekle, tütün içmek aynı kefeye konulabilir mi? Yani soğan sarımsak yemek günah olmadığına göre sigara içmek de günah değil midir?
Cevap: Hadis-i şerifte “Soğan ve sarmısak gibi kokulu şeyleri yiyen, cemaate gelmesin” buyuruluyor. Müslüman, cemaate gitmekle mükelleftir. O zaman cemaate gitmeden evvel yerse, mekruh işlemiş olur. Sigara da böyledir. Yatsıdan sonra veya pişmiş yemelidir. Bunların hiç biri günah değildir. Tab’an mekruhtur. Başkasını rahatsız ederse ayrıca günah olur. Sigara nafakadan kesilirse, yahud aklı giderirse veya sıhhate zarar verirse yine ayrıca günah olur.

 

Tavsiye Yazı –> Tavsiye edilen ameller nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler