Sual: Seyyid Kutub, tefsirinin çeşitli yerlerinde, “Zekattan başka malda da fakirlerin hakları vardır” hadisini yazıyor ve zekatı hükümetin zorla alacağını, ayrıca sadaka vermeyenlerin fazla mallarına hükümetin el koyabileceğini bildiriyor. Bu sözleri doğru mudur?

Cevap: Seyyid Kutub işi komünistliğe kadar götürüyor. Bu fikirlerine senet yapabilmek için âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere yanlış mânâ veriyor. Kaş yaparken göz çıkarıyor. Yukarıdaki hadis-i şerif, sadakanın, zekat gibi farz olduğunu değil, nâfile ibadetler arasında çok sevap olduğunu göstermektedir. Çünkü, zekat hakkını fakirlere vermeyenlere Cehennemde azap yapılacağı bildirildi. Sadaka hakkını vermeyenlere ise, hiç azap bildirilmedi. Sevâbının çok olduğu bildirildi. Bunun gibi, “Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı vardır” hadis-i şerifinde bildirilen, “Selam vermek, hasta ziyaret etmek ve davet olunan yemeye gitmek” haklarının da farz olmadıklarını İslam âlimleri söz birliği ile bildirmişlerdir. Halbuki Zevacir kitabından aldığımız aşağıdaki hadis-i şerifler, zekatın böyle olmadığını açıkça gösteriyor:

“Mallarınızı zekat vermekle koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz! Duâ ile beladan korununuz!”

“Zekatı verilen mal, yer altına gömülse de, kenz yani Allahü teâlânın kötülediği define sayılmaz. Zekatı verilmeyen mal açıkta bırakılsa da, kenz olur” 

“Müminin kalbinde buhl yani cimrilik ile iman bir arada hiç bulunamaz!”.

İbni Hacer-i Mekki hazretleri bu hadis-i şerifleri açıklarken, hadis-i şeriflerde kötülenen buhl, yani hasislik zekat vermemek demektir diyor.

Tavsiye Yazı –> Zekat vermeyenlerin akıbeti ne olacak?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Comments are closed.