Sual: Abdesti bozan şeyler nelerdir?

Cevap: 7 şey abdesti bozar ki, şunlardır:

1 — Önden ve arkadan çıkan şeyler: a) Büyük ve küçük abdest bozmak ve yel kaçırmak.

b) İhtikan, ya’nî lâvman âletinin ucu ve insan parmağı, arkadan sokup çıkarılınca, etrâfı yaş ise bozar. Kuru ise, yine abdesti tâzelemek iyi olur.

c) Erkeklerin ve kadınların idrâr kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dışarda kalan kısmı ıslanınca bozulur.

2 — Ağızdan çıkan necs şeyler:

a) Kay, ağız dolusu olursa.

b) Tükürdüğünde, kan tükürükden çok olursa.

c) Mi’de ve ciğerden gelen sıvı kan, İmâm-ı a’zama göre az olsa dahî abdesti bozar.

d) Kulağa damlatılan yağ, ağızdan çıkarsa, abdest bozulur.

3 — Deriden çıkanlar:

a) Kan, cerâhat ve sarı su yalnız olarak çıkarsa.

b) Çiçek hastasından ve herhangi bir çıbandan çıkan kan, sarı su, gusl abdestinde yıkanması lâzım olan yere yayılırsa, meselâ, burundan gelen kan, kemikleri geçerse, kulakdan gelen, kulak deliğinden çıkarsa.

c) Çıban ve yaradaki kanı, sarı suyu, pamukla emerse.

d) Misvâk ve kürdan üzerindeki kan ağza bulaşmış ise.

e) Kulak, göbek ve memeden ağrı veyâ hastalık ile sıvı gelirse.

f) Sülük çok kan emerse, abdest bozulur.

4 — Uyumak:

Yan yatarak veyâ dirseğine, yâhud birşeye dayanıp uyursa, abdest bozulur.

5 — Bayılmak, deli olmak, sar’a tutmak veyâ yürürken sallanacak kadar sarhoş olmak, abdesti bozar.

6 — Rükü’ ve secdeleri olan namâzda kahkaha ile gülmek, namâzı da, abdesti de bozar. Fakat, çocuğun bozulmaz. Namâzda tebessüm, namâzı da, abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse (Kahkaha) denir. Kendi de işitmezse, (Tebessüm) denir.

7 — Mübâşeret-i fâhişe, yanî çıplak olarak çirkin yerlerini sürtünmek, erkeğin de kadının da abdestini bozar.

abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabûl edilir. abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması lâzım olur.

Kaynak: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler