Sual: Cennete gidecek olan hayvanlar var mıdır?

Cevap: İmam Mukatil’in Mişkâtü’l-Envar kitabında, cennete girecek 10 hayvan sayılıyor. Sâlih aleyhisselâmın devesi, İbrahim aleyhisselâmın buzağısı, İsmail aleyhisselâmın koçu, Mûsâ aleyhisselâmın ineği, Yûnus aleyhisselâmın balığı, Üzeyr aleyhisselâmın eşeği, Süleyman aleyhisselâmın karıncası ve hüdhüd kuşu, Ashâb-ı Kehf’in köpeği (Kıtmîr) ve Muhammed aleyhisselâmın devesi (Kusvâ). Bunların hepsi koç suretinde yaratılıp öyle cennete gireceği söyleniyor. Bunlar arasında Hazret-i Ali’nin atı veya yunan kralını ısıran maymun sayılmamıştır.

Tavsiye Yazı –> Hayvanlara Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler