Sual: Kimlere şehit denir? Kaç çeşit şehit vardır?

Cevap: 3 türlü şehit vardır:

1) Cünüp, haiz olmayan, akıl ve baliğ bir müslüman, zulüm ile haksız olarak, vurucu veya kesici vasıtalarla öldürülünce ve harpte din düşmanları ile Allah için cihat ederken, düşman tarafından, sulhta asiler, yol kesiciler, şehir eşkıyaları, gece hırsız tarafından, herhangi bir vasıta ile öldürülünce, hemen ölürlerse veya müslümanların ve ehl-i zimmetin canlarını, mallarını korumak için olan çarpışma yerinde bulunan ölü üzerinde yara, kan akması gibi öldürülme alâmetleri görülürse veya şehirde öldürülmüş bulunup, katili bilinir ve kısas yapılması lazım gelirse, bunlara dünya ve ahiret şehidi ve tam şehit denir. Tam şehit yıkanmaz. Kefene sarılmaz. Kefen miktarından fazla olan elbisesi soyulup, çamaşırı ile defnolunur. Cenaze namazı, Hanefi mezhebinde kılınır. Şâfiî mezhebinde kılınmaz. Ahirette de şehit sevâbına kavuşurlar.

2) Allah rızası için cihat yapmaya niyet etmeyip, dünya kazancı için harp eden, yalnız dünya şehidi olur. Bunlar, yıkanmaz ve kefenlenmez. Fakat, ahirette şehit sevâbına nail olmazlar.

3) Allah için olan cihatın hazırlığı tâlimlerinde ölürse, zulüm ile öldürülünce veya cihatta ve eşkıya, âsî, yol kesici, gece hırsız savaşında yaralanınca, hemen ölmez, bir namaz vakti çıkıncaya kadar aklı başında kalır veya başka yere götürülüp orada ölürse veya cünüp, haiz iseler, yalnız ahiret şehidi olurlar. Bunlar yıkanır ve kefenlenirler. Had, tazir, kısas cezaları ile öldürülenler [kurşuna dizilenler, idam edilenler] ve hayvan tarafından öldürülenler de yıkanırlar.

Boğularak, yanarak, garib, kimsesiz olarak, duvar ve enkaz altında kalarak ölenler ve ishalden, taundan [sari hastalıklardan], lohusâlıkta, sara hastalığında, Cuma gecesinde ve gününde, din bilgilerini öğrenmekte, öğretmekte ve yaymakta iken ölenler ve âşık olup aşkını, iffetini, namusunu saklarken ölenler, zulüm ile hapsolunup ölenler, Allah rızası için müezzinlik yaparken, İslamiyete uygun ticaret yaparken, çoluk çocuğuna din bilgisi öğretirken ve ibâdet yapmaları için çalışırken vefât edenler, her gün 25 kere “Allahümme bârik li filmevt ve fi-mâ bad-el-mevt” okuyanlar, Duhâ yani kuşluk namazı kılanlar, her ay 3 gün oruç tutanlar, yolculukta da vitir namazını terketmeyenler, ölüm hastalığında, 40 kere “Lâ ilâhe illa ente sübhâneke inni küntü min-ez-zalimin” okuyanlar, her gece Yasin suresi okuyanlar, abdestli olarak yatanlar, devamlı olarak mudara edenler [yani dini korumak için dünyalık verenler], gıda maddeleri getirip ucuza satanlar, soğukta gusül abdesti alınca hastalanıp ölenler, her sabah veya akşam devamlı olarak 3 kere “Euzü billahissemiil’alimi mineş-şeytanirracim” ile Haşr sûresinin sonunu [Hüvallahüllezi..ye] okuyanlar ahiret şehidi olurlar. [Hiç haram lokma yememiş, takvâ ehli çürümez. Başka sebeple çürümemenin, şehitlik ile alakası yoktur.]

Maliki âlimlerinden Ali Echüri diyor ki “Yol kesici haydut, suda boğulursa ve çaldığı at üzerinde cihat ederken öldürülen kimse ve bir odada günah işleyenler üzerine ev çökse, bunların hepsi şehit olur. Çünkü, günah sebebi ile ölenler şehit olmaz. Günah işlerken, şehitliğe sebep olan bir sebeple ölürse, Ahiret şehidi olur ve günahının cezasını da yüklenir. Bunun gibi, şarap içip çatlayan şehit olmaz. Fakat şarap içip, sarhoş hâlde iken, zulüm ile öldürülen kimse şehit olur. Çünkü, şaraptan ölmemiş, başka sebeple ölmüştür. Fakat, şarap günahını da yüklenir.”. Bunlar İbni Âbidin’de yazılıdır. İbni Nüceym’in Eşbah kitabının şarihlerinden Hayreddin-i Remli’nin ve Müeyedzade Abdurrahmân Efendi’nin “rahmetullahi teâlâ aleyhim” Fetavalarında da diyor ki “Şarap içen kimse, sarhoş iken öldürülse, şehit olur. Şarap içmek büyük günahtır. Fakat şehit olmaya mâni olmaz”.

 

Sual: Bid’at ehli olmak şehâdete engel midir?

Cevap: İmanı olan, zulmen öldürülür ise şehid olur. Bid’at, neticede bir günahtır.

 

Sual: Şehit edilen bir polis memuru, hiç namaz kılmıyorsa, bunun hesabını verir mi, yoksa geçmiş günahları namaz dahil affedilir mi?

Cevap: Hakikaten şehit ise, yani imanı varsa, ki, kul hakkı hariç bütün günahları biiznillah affolunur. Hiç namaz kılmayanın imanla göçmesi zordur.

 

Sual: Laik bir ülkenin Müslüman askeri öldürülse şehit olur mu?
Cevap: Cebren öldürülen kimse, imanı varsa şehit olur.

 

Sual: Bir terör saldırısında hayatını kaybedenler şehid olur mu?

Cevap: Bir Müslüman, haksız yere öldürülür ise hükmen şehid olur.

 

Sual: Dârulharbde öldürülenler şehid olur mu?

Cevap: Nerede olursa olsun, Allah yolunda ölen veya haksız yere katledilen Müslüman şehid olur.

 

Sual: “Vazife şehidi” tabiri mahzurlu mudur?

Cevap: Din yolunda hayatını kaybeden müslümana şehid denir. Helâlinden rızık peşinde koşarken ölen müslüman âhiret şehidi sayılır. Kazâda ölen kimse de böyledir

 

Sual: Trafik kazâsı ve kanser gibi hastalıklardan ölen şehid midir?

Cevap: Evet.

 

Sual: Korona virüsünden ölen şehit olur mu?

Cevap: İmanı varsa evet. Devasız hastalıktan ölen şehit olur.

 

Tavsiye Yazı –> İslamda İlk Şehitler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler