Sual: “Âmentü Billâhi” ifadesinin manası nedir?

Cevap: “Âmentü Billâhi” demek, Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ettim demektir. Allahü teâlâ vardır ve birdir. Bir sözünün, lügatta iki çeşit manası vardır. Birincisi, sayı bakımından, ikinin yarısı olup, sayıların evvelidir. Diğeri, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. İşte Allahü teâlâ sayı bakımından değil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Yani zatında ve sıfatlarında hiçbir şekilde O’na ortak yoktur. Bütün mahlukatın Zât ve sıfatları, kendilerini yaratanın Zât ve sıfatlarına benzemediği gibi, yaratanın Zât ve sıfatları da, yarattıklarından hiçbirinin Zât ve sıfatlarına benzemez.

Bütün mahlukatın her uzvunun, her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın Zâtının hakikatini hiç kimse bilemez. Akla ve hayale gelenlerin hepsinden münezzehtir, beridir. Zâtını akla, hayale getirmek caiz değildir. Ancak, Kuran-ı kerimde beyan buyurulan sıfatlarını, isimlerini ezberleyip, ülûhiyetini bunlarla tasdik ve ikrar etmelidir. Bütün sıfatları ve isimleri ezelidir, ebedidir. Zâtı, hiç bir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetten de münezzehtir. Yani önde, arkada, sağda, solda, üstte, altta değildir. Onun için ancak (Her yerde hâzır ve nâzırdır)  söylenebilir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment