Sual: Bidat itikadı nedir? Bidat itikadından kurtulmak için ne yapmak lazımdır?

Cevap: Bidat itikadı, yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu, bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organları ile anlaşılamayan, hesap ile ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak, insanı bu hastalığa sürükler. Günümüzde her müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani Mâtürîdî veya Eş’arî mezhebine tabi olması lazımdır. Bu 2 imamdan birini taklit etmek, insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü, Ehl-i sünnet âlimleri, aklın ermediği bilgilerde, yalnız Kur’ân-ı Kerîm’e ve hadis-i şeriflere uymuşlar, akıllarını yalnız bu ikisinin mânâlarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları, Ashâb-ı kiramdan, Onlar da, Resûlullahtan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır.

[Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kâfir olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan emirlere yanlış mânâ vermek bidat olur. Kurandan, hadisten yanlış mânâ çıkarana bidat sahibi denir. Kendi anladıklarına, düşüncelerine Kuran, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan, bidat sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse, kâfir olur. Bir harama mubah diyen kimse, bir âyete veya hadis-i şerife dayanarak söylüyorsa, kâfir olmaz, bidat sahibi olur. Ebû Bekir ile Ömer’in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek bidattir. Hilafete hakları yok idi demek küfürdür.

Muhammed Şihristani, Milel ve Nihal’da diyor ki Hanefi mezhebinin âlimleri, itikatta, Ebû Mansur Mâtürîdî hazretlerine tabi olmuşlardır. Çünkü, Ebû Mansur hazretleri, usûl ve füruda, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin mezhebindedir. Usûl, itikat demektir. Füru, ahkâm-ı İslâmiyye demektir. Maliki Şâfiî ve hanbeli mezheplerinin âlimleri, itikatta, Ebül-Hasan Eş’arî hazretlerine tabi olmuşlardır. Ebül-Hasan Eş’arî hazretleri, Şâfiî mezhebinde idi. Şâfiî âlimlerinden Ebül-Hasan Ali Sübkinin oğlu Abdülvehhab Tacüddin-i Sübki diyor ki hanefi âlimlerinin kitaplarını inceledim, 13 meselede, Şâfiî itikadından ayrıldıklarını gördüm. Fakat bu ayrılıkları, kendilerini doğru yoldan çıkarmamaktadır. Esasta ayrılıkları yoktur. Her ikisi de, hak yoldadır. Muhammed Hadimi, Berika kitabının 317. sayfasında, Mâtürîdî ve Eş’arî mezhepleri arasındaki en küçük farkları da hesaba katarak, hepsinin 73 adet olduğunu bildirmiştir. Bidat sahiplerinin muhakkak Cehenneme gidecekleri Hadika ve Berika kitaplarında uzun yazılıdır.]

Bir sonraki kötü huy –> Heva-yı Nefs

Daha fazla bilgi için –> Kötü Huylara Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler