Sual: Hamidullah, “İslam Peygamberi” kitabının 48. sayfasında  (İbni Kelbi, bizzat Muhammed aleyhisselâmın bir put önünde esmer bir koyunu kurban ettiğini nakleder) diyor. Ne cevap vermek lazım?

Cevap: Bu yazılar, yazarın İslamiyeti kuşbakışı uzaktan gördüğünü, İslamdan haberi olmadığını göstermektedir. Daha, küçük yaşta iken, putların isimlerini söyletmediğini, bunlara düşmanlığını açıkladığını her kitap yazmaktadır. Putlardan nefret ettiğini, kendisi de 67. sayfada bildiriyor. Hiçbir Peygamberin “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”, hiçbir yaşta, herhangi bir dinde yasak olan bir şeyi işlemediğine, her müslümanın inanması lazımdır. Hamidullah’ın, müslümanları aldatmak için, senet olarak gösterdiği ibni Kelbi’nin taşkın bir mezhepsiz olduğu (Tuhfe-i İsna aşeriye) ve (Esma-i Müellifin) kitaplarında yazılıdır. Evet, Resûlullah esmer koyun kesti. Fakat, bunu, kurban bayramında, Medine’de kesti.

 

Sual: Aynı kitabın 82. sayfasında, ayın ikiye ayrılmasını, tarihçilerin haber verdiğini yazıyor. Âyet-i kerime ve hadis-i şerifler ile bildirildiğini yazmıyor. Hele kendisinin inanıp inanmadığını hiç açıklamıyor. (Önce zevcesi, sonra amcası vefat etti. Müminlerin büyük kısmı Habeşistan’da idi. Artık Allahtan başka dayanağı kalmamıştı) diyor. Ne cevap vermek lazım?

Cevap: Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Ashâb-ı kirâm ve her mümin, her zaman ve her işlerinde, yalnız Allahü teâlâya güvenir. Ancak, O emrettiği için sebeplere yapışır. Sebeplere dayanmazlar. Onların yapıcı değil, yardımcı olduklarına inanırlar.

 

Sual: Hamidullah, İslam Peygamberi kitabının 58. sayfada: (Abdülkays kabilesinden bir heyeti kabul etti. İslamdan önce oraya seyahat etmiş olduğunu onlara söyledi) diyor.
Cevap: Bahreyn’deki Abdülkays kabilesinden gelen elçileri, Buhari ve Mevahib-i ledünniye gibi birçok kitaplar uzun yazmaktadır. Bunların hiçbirinde, Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Abdülkays kabilesinin memleketine gittiği bildirilmiyor. Bir yandan Resûlullahın uzak yerlere ve ticaret merkezlerine gidip, çok şeyler öğrendiğini ileri sürmek, öte yandan da, İslamın temel inançlarını, tarih bilgileri gibi çok nakletmek, sinsi ve alçak planların uygulanmakta olduğunu düşündürmektedir

Tavsiye Yazı –> Hamidullah Kimdir? Ehli sünnet midir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler