Sual: Yiyecek ve içecek kaplarının ağzı devamlı kapalı mı tutulmalıdır?

Cevap: Hadis-i şerifte, “Kapların üzerini örtün; kapatırken de besmele söyleyin” buyuruldu. Kapak bulunamazsa, tahta veya başka bir şeyle besmele çekerek kapatmalıdır. Yoksa cinler faydalanır. Mikrop ve bakteri üreyebilir; hayvan veya pislik düşebilir. (Şir’atü’l-İslâm)

 

Sual: Evde gece çöp bekletilmemeli; en fazla akşam dışarıdaki çöpe dökülmeli, deniyor. Doğru mudur?

Cevap: Gece evde çöp ve bulaşık kap bekletmek doğru değildir. Çöpü akşamdan evvel dökmek, akşamdan sonra dökmek gerekirse, cinlerin zarar vermemesi için destur diye hafifçe seslenmek âdettir.

 

Sual: Gece bahçeye sıcak su serpmek cinnilerin ölmesine yol açar deniyor, doğru mudur?

Cevap: Böyle bir rivayet yaygındır. Gece cinnîlerin yayıldığı; bu sebeple gece olunca kapıların kapanması, çocukların eve gelmiş olması gerektiği hadis-i şerif ile sâbittir. Dökmemeli; dökmek zorunda ise destur deyip dökmelidir. (Şir’atü’l-İslâm)

 

Sual: Cinler tuvalette necasete bakana zarar verir mi?

Cevap: Helâda necasete bakmak uygun değildir. Hadis-i şerifte “Cin ve şeytanlar helâda insanlara ifsad ve eziyet için beklerler. Sizden biriniz helâya girerken (Eûzü billahi mine’l-hubûsi ve’l-habâis) (ikisi de peltek se ile) desin” buyuruldu. Hubûs, habîsin çokluk hâlidir. Kötü cinler kasdedilmiştir. Habâis (habîseler) bunların dişileridir. (Şir’atü’l-İslâm)

 

Sual: Cinler ne yeyip içerler?

Cevap: Hadis-i şerifte, tezek ve kemiğin cinlerin yiyeceği olduğu rivâyet olundu (Tirmizî). Bunlar kemikte taze et, tezekte ise hurma bulurlar (Ebû Ya’lâ).

 

Sual: Gece çöp atmanın, bebek bezi atmanın bir mahzuru var mıdır?

Cevap: Gece çöp atmanın cinlere zarar verdiğine dair bir kanaat vardır. Bu sebeple atılırsa, destur deyip öyle atmalıdır.

 

Sual: Halk arasında “Karabasan” diye bilinen şey nedir?

Cevap: Kâbustur. Kötü cinler insanlara uykuda sıkıntı verebilir. Psikolojik veya ârizî sıkıntılar sebebiyle de karabasan görülür.

 

Sual: Bazı medyumlar, kaybolan şeylerin yerini söylüyorlar. Bunlara gitmek caiz midir?

Cevap: Kaybolan şeyin yeri kaybedene göre gâib ise de, başkalarına göre böyle değildir. Meselâ latif mahlûklar oldukları için cinlerin bu kaybolan şeyin yerini bilmeleri ve medyumlara, cinci hocalara haber vermeleri mümkündür. Medyumun bunu bilmesi, gaybı bilmek demek değildir.

 

Sual: Cin ile şeytan arasındaki fark nedir?

Cevap: Şeytan, cin taifesindendir. Cinler de, iyi ve kötü olmak üzere iki kısımdır. Kötü cinler, şeytanlardır. İkisi ayrı diyenler de vardır.

 

Sual: Yeni doğan çocuğun 40. günü diye birşey var mıdır?

Cevap: Yeni doğan çocuk ve annesi bu 40 gün içinde bünye itibariyle zayıf olduğu için, hastalık, nazar, büyü, cinnin daha fazla tesir edebileceği endişesiyle âdeten dışarı çıkmamaktadır.

 

Sual: Cinler insan kılığına girebilirler mi?

Cevap: Evet; ama fazla vâki değildir.

 

Sual: İlk insan Hazret-i Âdem olduğu gibi, ilk cin de İblis midir?

Cevap: Hayır. Cinlerin atası Cân’dır. İblis’in, önceki ismi Azazildir. Sonra yaratılmıştır.

 

Sual: Evrenin bu kadar büyük olmasının sebebi, sadece bizim için yaratılmadığını gösterir mi?  Mesela cinler evrende çeşitli gezegenlerde hayat sürdürüyor olabilir mi?

Cevap: Olabilir.

 

Sual: Cinni çağırtıp konuşturmak ve ona da vefat etmiş birinin ruhaniyetini çağırttırmak gibi bir şey olabilir mi?

Cevap: Cin gelebilir. Ruhun gelmesi pek olacak bir şey değildir. Fâsıklara müminin ruhu gelmez. Kâfirin ruhu zaten hiç gelemez.

 

Sual: Ezan okunurken, köpeklerin şeytanları kaçarken gördüklerinden uluduğuna yönelik inanış var. Doğru mudur?

Cevap: Köpek uluduğu zaman, eşek anırdığı zaman, Allah’a sığınmak hadis-i şerif ile tavsiye edilmiştir. Çünki onlar insanların görmediği şeyleri görebilirler.

 

Sual: Geceleri kâbus (karabasan) görüyorum. Ne yapmalıdır?

Cevap: Bunlar normal şeylerdir. Film, gazete, geceki konuşmalar ve görüştüğü insanlar tesir eder. Abdest alıp yatmalı; âyetülkürsi ve muavvizeteyn okumalıdır. Yattığı yerde canlı resmi, heykeli, biblosu olmamalıdır.

 

Sual: Cin taifesi ile insanlar arasındaki evliliğin cereyanı hayal midir, yoksa hakikî mi? Bu münasebetten çocuk hangi cinsten doğuyor?

Cevap: Hanefî uleması böyle bir şeyi kabul etmez; cevaz vermediğini gibi, mümkün de görmez. Bazı Şâfiî âlimlerine göre caiz ve mümkündür. Buna göre insan suretine girmek suretiyle cereyan eder. Çocuk, annesine tâbidir.

 

Sual: Cinlerle irtibat olan birisi, cinler vasıtasıyla hastalıkları tedavi ettiğini iddia etse, mümkün müdür?

Cevap: Mümkün ise de, bugün bu işle meşgul olanların ekserisine itibar olmaz. Tıbbî tedavi alırken, bir yandan da sünnet ile bildirilen duaları okumalıdır.

 

Sual: Cinlerle görüşmek caiz midir?

Cevap: Caiz ve mümkündür. Fakat doğru değildir. Tehlikelidir.

 

Sual: Hüddam nedir?

Cevap: Cincilere hizmet eden cinlere hüddam deniyor. Bunlar Müslüman ise, böyle işlere pek tenezzül etmez. Kâfir ise, cinciye günah, hatta küfr işletmeden yardım etmez.

 

Sual: Büyüden korunmak için dua okumak yeterli midir?

Cevap: Namaz kılmak,  abdestli ve avret yeri örtülü gezmek, evde canlı resmi ve köpek bulundurmamak, günahtan, pislikten ve kötü  insanlardan kaçınmak da lazımdır.

 

Sual: Ümmü sübyan hastalığı diye bir hastalık var mıdır?

Cevap: Loğusa humması ve ümmü sübyan denilen bir hastalık vardır. Din kitaplarında bunu bir cinnin yaptığı söylenir ki, bu cinne ümmü sübyan da denir. Nitekim hadis-i şerifte, “Çocuğun kulağına ezan ve ikamet okuyun ki, ümmü sübyan zarar vermesin” buyuruldu. Bu halde hâmile, çocuğunu düşürür; loğusa veya çocuk uyuyamaz; uykuda korkar; ateşlenir; havale geçirir ve ölür. Yani “al basar”. Ayrıca âyetülkürsi, muavvizeteyn ve fatiha okumalıdır. Bismillahillezî… duası okumalıdır. Hamile kadınların çocuğunun düşmemesi için ağır iş yapmamalı, ekşi yememeli, hurma yemelidir.

 

Sual: Bir cinni vasıtasıyla Aramice öğrenmek caiz midir?

Cevap: Olacak iş değildir.

 

Sual: İblis meleklerden midir? Nasıl çoğalır?

Cevap: Cindir. Cinlerin çoğalması gaz (hava) iledir. Erkekten dişi bir gaz geçerek bundan yavru hasıl olur

 

Sual: Destur kelimesinin kullanılması batıl inançtan mıdır?

Cevap: Destur, izin demektir. Akşamleyin çöpü dökerken, sokağa kaynar su serperken, def-i hacet ederken cinlerin çekilmesi ve zarar görmemesi için destur demek âdettir.

 

Sual: Geceleyin yemeklerin üstü açık bırakılabilir mi?
Cevap: Şir’atül-İslamda gece evde çöp ve bulaşık bırakmamalıdır, yemeklerin üstünü cinler faydalanmasın diye üstünü bir çubukla dahi olsa örtmelidir diye yazıyor. Üzeri örtülmemiş yemeği yemekte mahzur yoktur.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

1 Yorum

Comments are closed.