Sual: Kur’an-ı kerimde bildirilmeyen haramlar var mıdır?

Cevap: “Kur’an-ı kerim ile yasaklanan her şey haramdır” veya “haram, yalnız Kur’an-ı kerim tarafından yasaklanan şeylerdir”, sözleri doğru değildir. Kur’an-ı kerimde emredilen bazı şeyler, farz veya vâcib olmayıp, müstehab olabilir. Yasaklanan bazı şeyler de haram olmayıp, mekruh olabilir. Kur’an-ı kerimde, akid yaparken iki şâhid koşulması, yazılması, talâkın iki şâhid huzurunda yapılması; Kur’an-ı kerim tilâvetine başlarken eûzü çekilmesi gibi hususlar farz değil, müstehabdır.

Hazret-i Peygamber “aleyhisselam”, bazı şeyleri haram veya helâl edebilir. Erkeğin altın takması ve ipekli giymesi; kadının mahremi olmadan sefere çıkması, Hazret-i Peygamber “aleyhisselam” tarafından haram edilmiştir. Kur’an-ı kerimde leş haram iken, kendiliğinden ölen balık ve çekirge yemek helâl edilmiştir. Namazda fâtiha okumak Kur’an-ı kerimde emredilmemiş iken, Hazret-i Peygamber tarafından farz veya vâcib kılınmıştır. Kendisine bu salahiyet Kur’an-ı kerim tarafından verilmiştir ve vahy iledir. Müctehidler de Kur’an-ı kerim veya hadîs-i şerifle açıkça haram veya helâl edilmemiş bir şeyi, kıyas yoluyla haram veya helâl olduğunu söyleyebilir. Meselâ pirincin pirinçle mübadelesinde, birinin fazla oluşu veya müsavi bile olsa veresiye mübadelesi buğday, arpa, tuz ve hurmaya kıyasen haram kılınmıştır.

 

Sual: Kıyasla, ictihadla, icma ile ve sünnetle sabit olan farzlar ve haramlara, Allahü tealanın emir ve yasaklarıdır demek uygun olur mu?
Cevap: Evet. Çünki hepsi meşruluğunu Kur’an-ı kerimden almaktadır.

 

Sual: Şernblali, halife mubahları yasak edince haram olur, diyor. Halife dini bir hüküm verme mercii midir?
Cevap: Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, sultana mübahlarda tasarruf salahiyeti tanımıştır. Maslahat, yani umumun menfaati varsa, ihtilaflı meselelerde, bir mübahı emredebilir veya yasak edebilir. Ama bir haramı, helal; helali haram edemez. Mesela yangın tehlikesine karşı tütün içmeyi men edebilir; afet esnasında herkese salaten tüncina okumayı emredebilir. Sultanın emrine uymamak, o fiilin aynının haram olduğunu göstermez. Sultanın emrine uymamak, kendisini ve cemiyeti tehlikeye atmak olacağından dolayı günahtır.

 

Tavsiye Yazı –> Fetva Nedir? Kimler Fetva Verebilir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler