Sual: Seyyid Kutub, “Cihan Sulhu” kitabında: (Yağma, soygunculuk, gasp, hırsızlık, rüşvet, hile ve faiz, ihtikar ve bunlara vesile olan yollardan şahsi mülkiyet meydana gelmez. Devlet istediği zaman bunu tamamen veya kısmen hazineye alabilir. Tarihi örnekler, bu hakkın tamamen devlete verildiğini göstermektedir) diyor. Buna ne cevap vermek gerekir?

Cevap: Bu sözü de pek yanlıştır. Evet bu haksız kazançlar helal olmaz. Devletin bunları geri alması lazımdır. Hem de, istediği zaman değil, hemen alması lazımdır. Fakat geriye aldığı, devletin olmaz. Bunları sahiplerine ulaştırması lazımdır. Devletin vazifesi, acizin hakkını zalimden alıp, ona yardımcı olmaktır. Bunları mazluma ulaştırmayıp, hazineye alırsa, devlet de zalim olur. İbni Abidin 5. ciltte kadınlara Beytülmaldan aylık verilmesini anlatırken, (Haramdan elde edilen, mesela gasp edilen mallar, sahiplerine geri verilir. Böyle mallar, Beytülmalın olmaz. Bütün müslümanların ortak malı da olmaz) buyurmaktadır. Milletten gayr-ı meşru toplanan, mesela gasp edilen mallar da devletin olmaz. Sahiplerine, sahipleri ölmüş ise varislerine geri verilir. Sahipleri bilinmiyorsa, fakirlere dağıtılır. Bunu bilenlerin de almaları, kullanmaları haram olur.

Haram malı, sahibini bildiği hâlde, geri vermeyip, bununla bir ibadet yapan, mesela cami yaptıran, sadaka veren kimse, bundan sevap beklerse, kâfir olur. Başkaları da, bunun haram mal olduğunu bilerek, sevap kazandığını söylerse, kâfir olurlar. Çünkü, bu malı, eğer bozulmuş ise benzerini, benzeri yoksa değerini sahibine veya varislerine geri vermesi, bunları bulamıyorsa, sevâbın onlara olmasını niyet ederek, fakirlere dağıtması farzdır. Başka yerde kullanılması, haramdır. Başkalarının da, bu malı, haram olduğunu bilerek, almaları ve kullanmaları haram olur.

Haram olarak gelen malı, haramdan veya helalden gelmiş olan başka mal ile karıştırıp, bu karışımdan sadaka vererek sevap beklerse, kâfir olmaz. Çünkü, karışınca, kendi habis mülkü olur. Sahibine borçlu olur. Mislini veya kıymetini ödemeden önce, kendi kullanması haram ise de, başkasının bundan alması ve kullanması haram olmaz.

Tavsiye Yazı –> İslam Hukukunda İçki İçmenin Cezası Nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler