Sual: İslam hukukunda içki içmenin müeyyidesi (cezası) nedir?

Cevap: 5 günah için had cezası vardır: Zina, şarap içmek ve alkollü içki ile sarhoş olmak, kazf, sirkat, yol kesicilik. Had cezaları, suç işleyince değil, hakim karar verince vâcib olur. Had, günahın temizlenmesine sebep olmaz. Günahtan kurtulmak için tövbe etmesi de lâzımdır. Had, lügatte men’ demektir. Kapıcıya haddad denir. Çünkü, herkesin içeri girmesine mâni olur.

Bir damla şarap içen müslümana had cezası yapılması lazım olur. Yarıdan fazla su katılmış olanı içen ve başka içkileri içen, sarhoş olursa had lazım olur. İspirtonun, şarap gibi kaba necaset olduğu söz birliği ile bildirildi. Fakat, buna şarabın veya başka içkilerin haddinin yapılmasında ihtilaf olundu. (Müslim)deki hadis-i şerifte, “Sarhoş eden her içki şarap gibi haramdır” buyuruldu. Her içkinin damlasını içmek haramdır. Sarhoş olarak görülen veya ağzı şarap kokan bir kimsenin içki içtiği 2 şahidin haber vermesi ile veya kendinin ayık iken bir kere söylemesi ile anlaşılırsa, buna, ayıldıktan sonra had vurulur.

İçki haddi, 80 sopa vurmaktır.

Benc, yani ban otu [jüskiyam] mubahtır. Çünkü ottur. Fakat bununla sarhoş olmak haramdır. Çoğu sarhoş edenin, azı haram olması, mâyi yani akıcı, sıvı cisimler içindir. Fazlası sarhoş eden safran, anber gibi katı cisimlerin az miktarına haram diyen bir âlim yoktur. Bunlara ve benc otuna necis, habis diyen de olmamıştır. Fazlası zehirli otların azını kullanmak câiz, çok miktarını kullanmak haramdır.

İçki ve zina hadleri yapıldıktan sonra, suçun tekerrürü ile tekrar yapılır. Vaktinde haber vermesi mümkün olan, bir aydan fazla eski bir suçun ihbarı, yalnız kazf haddi için ise, kabul edilir. Suçlunun ikrarı her zaman kabul edilir.

Tavsiye Yazı –> Ukubat İlmi Nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler