NAMAZIN ADABI:

 1- Yalnız kılmış olan veya imamla kılan kimse, selamın akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram) demek. Bundan sonra, üç kere (Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hüv elhayelkayyume ve etubü ileyh) demek. Buna (İstigfar duâsı) denir. Abdestsiz okumak da caizdir.

2- Bundan sonra, (Ayetel-kürsü) okumak.

3- 33 kere (Sübhânallah) demek.

4- 33 kere (Elhamdülillah) demek.

5- 33 kere (Allahü ekber) demek.

6- Bir kere (Lâ ilâhe illallahü vahtehu la şerikeleh lehül mülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir) demek.

7- Kolları ileri uzatıp, ellerini duanın kıblesi olan Arşa açıp, hulus üzere duâ  etmek.

8- Cemaat ile ise, duâyı beklemek.

9- Duâ  sonunda (âmin) demek.

10- Duanın hitamında elini yüzüne sığamak.

11- Sonra, her birinde Besmele çekerek, 11 (İhlas-ı şerif) okumayı emreden hadis-i şerif, (Berika) 1. cilt, son sayfasında yazılıdır. Sonra birer (Kul’euzü) okumak ve 67 (Estağfirullah) diyerek 70’e tamamlamak, 10 kere (Sübhânallah ve bi-hamdihi Sübhânallahil’azîm) demek. Sonra (Sübhane Rabbike) ayetini okumaktır. Bunlar, (Merak-ıl-felah) kitabında yazılıdır. Hadis-i şerifte, (Beş vakit farz namazdan sonra yapılan duâ  kabul olur) buyuruldu. Fakat duâ , uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır. Duâyı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ  etmek mekruhtur. Duâ  bitince, elleri yüze sürmek sünnettir. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, tavafta, yemekten sonra ve yatarken de duâ  ederdi. Bu dualarında kolları ileri uzatmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması efdaldir. Duaları ve istiğfarı, abdestli okumak müstehaptır. Tarikatcıların yaptıkları gibi, raks etmek, dönmek, el çırpmak, def, dümbelek, ney, saz çalmak söz birliği ile haramdır. Görülüyor ki cemaatin imam ile birlikte, sessizce duâ  etmeleri efdaldir. Ayrı ayrı duâ  yapmaları ve duâ  etmeden kalkıp gitmeleri de caizdir. (Hindiye) fetvasında diyor ki (Son sünneti olan namazlarda, selam verince imamın oturması mekruhtur. Sağa, sola veya biraz geriye çekilip hemen son sünneti kılması lazımdır. Yahut, hemen gidip evinde kılar. Cemaat ve yalnız kılan, oturduğu yerde kalıp dualarını okuyabilir. Yahut oturduğu yerde, sağda, solda veya geriye çekilerek son sünneti kılması da caizdir. Son sünneti olmayan namazlarda, imamın, oturduğu yerde kıbleye karşı kalması mekruhtur, bidattir. Kalkıp gitmesi veya cemaate dönmesi yahut sağa, sola dönüp oturması lazımdır.)

NAMAZDAN SONRA DUÂ : Elhamdülillahi Rabbil’âlemin. Essalatü vesselâmü alâ resûlina Muhammedin ve Alihi ve Sahbihi ecma’în. Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi afv ve mağfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente hayrürrahimin. Teveffeni müslimen ve elhıkni bissalihin. Allahümmagfir-li ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lilmüminine vel müminat yevme yekumül hisab. Ya Rabbi! Beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmarem şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Aday-ı müslimini kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihat etmekte olan müslümanlara imdad-i ilâhiyen ile imdad eyle! Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül’afve fa’fü anni. Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle! Allahümme inni Eselükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnelhulkı verrıdae bilkaderi bi-rahmetike ya erhamerrahimin. Anama, babama ve evlatlarıma ve akraba ve ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akıl-ı selim ve sıhhat ve afiyet, rüştü hidayet ve istikâmet ihsan eyle ya Rabbi! Âmin. Velhamdülillahi rabbil’âlemin. Allahümme salli alâ…, Allahümme bârik alâ…, Allahümme Rabbena atina… Velhamdü lillahi Rabbil’âlemin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel’azim elkerim ellezi la ilahe illa huv el-hayel-kayume ve etubü ileyh.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler