1- Boynunu eğerek iki yanına bakmak.

2- Üzerindeki bir şeyle oynamak.

3- Özürsüz, elleri ile secde yerini süpürmek.

4- Erkekler, ellerini ayakta göğsü üstünde, secdede göğsü hizasında tutmak.

5- Parmaklarını çıtlatmak.

6- Özürsüz bağdaş kurup oturmak.

7- Secdede bir ayağını kaldırmak.

8- Büyüklerden birinin yanına varamayacağı kirli esvab ile namaz kılmak.

9- Kişinin yüzüne karşı namaz kılmak.

10- Ateşe karşı kılmak.

11- Bedeninde ve libasında resim -suret- bulunmak.

12- Özürsüz esnemek.

13- Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak.

14- Kelbler gibi, inciklerini dikerek oturmak.

15- Gözlerini yummak.

16- Ellerini kıbleden çevirmek.

17- Cemaat ile kılarken, önünde boş saf var iken, geri safta kılmak. Eğer yanında kimse var ise, tenzihen kerahet, yalnız ise, tahrimen kerahet olur. Bu takdirde, vacibi terketmiş olur, -noksanın cebri için- o namazın iadesi lazım gelir.

18- Önünde hail yok iken, kabre karşı kılmak.

19- Necasete karşı kılmak.

20- Bir er ile bir avret -yan yana durup- başka namaz kılmak.

21- Ayak yolu haceti var iken, -sıkıntılı- namaz kılmak.

22- Rükudan kalkıp dikildikten sonra, secdeye varırken, özürsüz olarak, önce ellerini yere koymak.

23- Bir rükünde iki kere bir yerini kaşımak, (Eğer bir rükünde, elini kaldırarak, 3 defa kaşırsa, namaz fasid olur.)

24- İmamdan önce, rükua varmak.

25- İmamdan evvel rükudan kalkmak.

26- İmamdan evvel secdeye varmak.

27- İmamdan önce secdeden kalkmak.

28- Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak.

29- Secdeden kalkarken, ellerinden evvel dizlerini kaldırmak.

30- Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek.

31- 2. rekatte evvelki rekatte okuduğu sureden sonraki sureyi atlamak.

32- 1. ve 2. rekatlerde, aynı sureyi okumak veya bir rekatte, aynı sureyi, 2 kere okumak. (Nâfile namazda caizdir.)

33- 2. rekatte, 1. rekatte okuduğu surenin evvelindeki sureyi okumak.

34- 2. rekatte, 1. rekatte okuduğu zamm-ı sureden, 3 âyet miktarı, ziyade okumak.

35- Özrü olmadığı hâlde, bir yere dayanarak, eğilmek veya kalkmak.

36- Sinek kovmak.

37- Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak namaz kılmak.

38- Sahrada sütreyi terketmek.

39- Geçit yerinde namaza durmak.

40- Rükuda ve secdede, parmakları ile tesbihleri saymak.

41- İmam mihrabın içinde olup bir perde çekilse, büsbütün içeride kalacak mertebede, mihrabda olmak.

42- İmam, yalnız olarak, cemaatten, bir zradan fazla aşağıda veya yüksekte bulunmak. (Bir zra, takriben yarım metredir.)

43- İmam mihrabdan başka yere durmak.

44- Namaz arasında, amini cehr ile söylemek.

45- Kıyamda okuduğunu, rükuda tamamlamak.

46- Rükuda okuduğunu kıyamda tamamlamak.

47- Özürsüz, bir ayağı üzerine durmak.

48- Namazda sallanmak.

49- Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek.

50- Namaz içinde bir şeyi koklamak.

51- Başı açık kılmak. Hacılar ihramda baş açık kılar.

52- Kolları açık namaza durmak.

53- Ayakları çıplak olarak namaza durmak. (Hatunların, ayağı açık namaz kılması, bir kavle göre mekruhtur. İkinci kavle göre namazı bozar.) Camide ayakkabı ve benzerlerini arkada bırakmak mekruh olduğu İbni Abidinde 439. sayfada yazılıdır. Öne ve sağa değil, sol tarafa koymanın sünnet olduğu (Berika) sonunda yazılıdır.

Farz ile son sünnet arasında duâ  ve evrad okumanın mekruh olduğu (Tergib-üs-salât) da yazılıdır.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler