ZEVCAT VE GAZEVAT-İ PEYGAMBERİ

(Peygamberin “aleyhisselam” zevceleri ve gazaları)

Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” 40 yaşında iken Cebrâil ismindeki melek gelerek, Peygamber olduğunu kendisine bildirdi. Bu da, Peygamber olduğunu, 3 sene sonra, Mekke şehrinde ilan etti. Bu seneye (Bi’set)  senesi denir. 27 kere cihat yaptı. 9’unda er olarak hücum etti. 18’inde başkumandan oldu. 4 erkek, 4 kız evladı, 11 zevcesi, 12 amcası, 6 halası vardı. 25 yaşında Hadicetül-kübra’yı nikah etti. 55 yaşında iken, Hadicetül-kübra’nın vefatından bir sene sonra, Allahü teâlânın emri ile Ebû Bekr’in “radıyallâhu anh” kızı Aişe’yi nikah etti. 63 yaşında iken, Medine’de, onun, mescide bitişik olan odasında vefat etti. Bu odaya defnedildi. Ebû Bekr ile Ömer “radıyallâhu anhüma” de bu odadadır. Mescid genişletilirken, oda mescidin içine alındı. Mekke’deki Kureyş kâfirlerinin reisi olan Ebû Süfyan bin Harbin kızı Ümm-i Habîbe’yi, 7. senede nikah etti. Ebû Süfyan, Muaviye’nin “radıyallâhu anh” babasıdır. Mekke’nin fethinde iman etti. 3. senede Ömer’in “radıyallâhu anh” kızı Hafsa’yı nikah etti. Hicretin 5. senesinde Beni Mustalak kabilesinden esirler arasındaki ve reislerinin kızı Cüveyriye’yi satın alıp, azad ederek, nikah etti. Ümm-i Seleme, Sevde, Zeyneb bint-i Huzeyme, Meymune ve Safiye’yi “radıyallahü teâlâ anhünne” dini sebepler ile nikah etti. Halasının kızı Zeyneb ile nikahını Allahü teâlâ yaptı.

Cebrâil aleyhisselâm 24.000 kere gelmiştir. 52 yaşında miraca çıkarıldı. 53 yaşında, Mekke’den Medine’ye hicret etti. Sevr dağındaki mağarada Ebû Bekir’le 3 gece kalıp, pazartesi gecesi yola çıktılar. Bir hafta yolculukla, Eylülün 20. pazartesi günü Medine’nin Kuba köyüne geldiler. Cuma günü Medine’ye girdiler.

Hicretin 2. senesinde, Ramazan ayında Cuma günü Bedr gazası oldu. İslam ordusu 313 nefer olup bunlardan 8’i başka yerlerde vazifeli idi. Kureyşliler 1.000 kişi idi. 13 sahabi şehit oldu. Ebû Cehil ve 70 kâfir öldürüldü.

Hicretin 3. senesinde, şevval ayında Uhud gazası oldu. İslam askeri 700 kişi, kâfir ordusu 3.000 kişi idi. Ashâb-ı kiramdan 70 kişi şehit oldu. Uhud gazasından 4 ay sonra, Necd halkına, İslama davet için 70 genç gönderildi. (Bir’i Meune)  denilen  yerde hücum edip, 2 sahabi hariç hepsini şehit ettiler.

Hicretin 5. senesinde Hendek gazası oldu. Kâfirler 10.000 kişi, müslümanlar 3.000 kişi idi. Medine’yi muhasara ettiler. Müslümanlar Medine çevresine hendek kazmış idi. 7. senedeki Hayber gazasından bir sene evvel Hudeybiyede (Biat-ür-Rıdvân)  yapıldı. (Mute gazası)  Rum kayseri Herakliyüs ile yapılan cihatdır. Müslümanlar 3.000 kişi idi. Rum ordusu 100.000 kişi idi. Cafer Tayyar “radıyallâhu anh” bu muharebede şehit oldu. Hâlid bin Velid muharebeyi kazandı. 8. senede Mekke fethedildi. Huneyn , meşhur büyük gazadır. Zafer ile neticelendi. Hayber, yahudilerin meşhur kalesidir. Resûlullah, hazret-i Ali’yi göndererek fetholundu. Resûlullaha, burada zehirli yemek ikram ettiler, yemedi. Bir gazadan dönüşte hazret-i Aişe’ye çirkin iftira yapıldı. Resûlullah çok üzüldü. Âyet-i kerime gelerek, iftiranın yalan olduğu anlaşıldı. Taif zaferi de meşhurdur.

Saadet istersen eğer, ey civan,
sarıl İslamiyete, yavrum her zaman.

Farz ve vâcip, sünnetü mendubunu,
emr-i bilmarufunu, mecmuunu.

Daima icra edip, terk eyleme,
bu küçüktür, bu büyüktür söyleme.

Hem mekruh ve haramdan kaçınmak gerek,
hele kul hakkına çok dikkat gerek.

Ehl-i sünnet olandan öğren heman,
amil ol ilminle, fevtetme zaman.

 

[Tavsiye Yazı –> Peygamberimiz niçin çok evlilik yaptı? ]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler