Akılla Nakil Çatışırsa Ne Yapılır?

Sual: Musa Carullah Bigiyef “Fahr-i kainat efendimiz, pek güzel olarak buyuruyor ki (Akıl ile nakil çatışırsa, akla uymalıdır). Dinin ihtiyaca göre değiştirilebileceği buradan anlaşılmaktadır” diyor. Buna ne cevap vermeli? Cevap: Evet, aklın erdiği, gösterdiği bir hakikat, hiç değişmez. Bunun için, aklın gösterdiği delil ile naklin değiştirilebileceğini, İslam âlimleri bildirmektedir. Fakat, naklin bildirdiğini değiştirmeye sebep olacak delili…

Hamdi Akseki’nin Muhaverat Önsözü Kritiği

Mısırlı Reşid Rıza’nın “Muhaverat” ismindeki kitabını Türkçeye tercüme eden Hamdi Akseki eklemiş olduğu önsözünde, “Asr-ı saadette, gerek iman ve gerekse amel ile alakalı hükümlerde görüş ayrılıkları meydana gelmemiştir” diyor. Birkaç satır sonra da, “Nass olmayan yerlerde, Ashâb kendi ictihadı ile hüküm ediyordu” diyerek, yukarıdaki sözünü çürütmektedir. Doğrusu da budur. Açık nass bulunmayan işlerde Ashâb-ı kirâm  kendi…

Başlıca Reformistler ve Fikirleri

Sual: Başlıca reformistler kimlerdir? Ve bunların başlıca fikirleri nelerdir? Cevap: Müslümanlar 2 kısımdır. Birincisi, Ehl-i sünnet fırkasıdır. Hak olan, doğru olan bu Ehl-i sünnet fırkasındaki müslümanlar 4 mezhebe ayrılmışlardır. Bunların itikatları, imanları birdir. Aralarında hiç ayrılık yoktur. İkincisi, Ehl-i sünnet itikadında olmayanlardır. Bunlara, bidat ehli, yani mezhepsiz denir. Şiîler ve vehhâbîler bunlardandır. Zamanımızda, İbni Teymiyeciler,…

Abduh’un Bozuk Fikirleri Nelerdir?

Sual: Muhammed Abduh kimdir? Ehli sünnete uymayan görüşleri nelerdir? Cevap: Muhammed Abduh, 1849’da Mısır’da tevellüd ve 1905’de orada vefat etmiştir. O zaman Mısır’da çıkan (Vakayiu’l-Mısrîye) gazetesindeki ve El-Menar mecmuasındaki ve El-Ahram gazetesindeki yazıları, bozuk düşüncelerini ortaya koymaktadır. Bir müddet Beyrut’ta da faaliyette bulundu. Ehl-i sünnet âlimleri, bunun kötü maksatlarını anladığı için, yüz bulamayınca, Paris’e gitti.…

Ashab ve Tabiin Hangi Mezhepteydi?

Sual: Bazı modernist ilahiyatçılar “Mezhepler hicri 2. asırda meydana çıktı. Ashâb ve Tabiin, hangi mezhepte idi?” diyorlar. Bunlara nasıl cevap vermek lazım? Cevap: Mezhep imamı demek, Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Ashâb-ı kiramdan işiterek toplayan, kitaba geçiren büyük âlim demektir. Açıkça bildirilmemiş olan bilgileri de, açık bildirilmiş olanlara benzeterek meydana…