Evliyayı Vesile Ederek Dua Etmek Câiz Midir?

Sual: Tevessül ve istigâse hususunda Aliyyü’l- Kari Şerhu’l-Fıkhı’l-ekber’de ve İbni Ebi’l-İzz Tahavi Şerhi’nde Ebu Hanife’nin şöyle dediğini yazıyor: Dua eden bir kimsenin, filanin hakkı için veya nebilerin ve rasullerin hakkı için veya Beytülharam ve Meş’ari’l-Haram hakkı için senden istiyorum demesi mekruhtur. Ne dersiniz? Cevap: Tevessülün caiz olması nass ile sabittir. Ehl-i Sünnet bunda ittifak etmiştir. Sahih-i Buhari’de…

Evliyanın Ruhlarından Yardım İstemek Câiz Midir?

Sual: “Medet Ya Gavs” veya “Meded Ya Geylanî” gibi ibareleri kullanmak şirk midir? Cevap: Hakikî istigâse olunacak, yalnız Allahü teâlâdır. Bunu bilmeyen hiçbir müslüman yoktur. Fakat başkasından da istigâse olunacağını, mecâz olarak söylemek câizdir. Çünki Kasas sûresinin 15. âyetinde meâlen, “Onun kavminden olan, düşmanına karşı, ondan istigâse eyledi” buyuruldu. Hadîs-i şerîflerde de, “Mahşer yerinde, Âdem aleyhisselâmdan istigâse…