Elleri Ters Çevirerek Dua Etmek Câiz Midir?

Sual: Sabah namazı için gittiğim bir câmide, namazdan hemen sonra dünya kelâmı etmeden eller ters çevrilerek “Allahümme ecirnâ minennar” denildiğini gördüm. Bunun aslı nedir? Cevap: Hindiyye’de diyor ki: Dört türlü dua vardır: 1-) Rağbet duası; 2-) Rehbet duası; 3-) Tazarru duası; 4-) Hufye duası. Rağbet duasında, el içleri semaya doğru açılır. Rehbet duasında şerden kurtulmak için yardım…

Evliyayı Vesile Ederek Dua Etmek Câiz Midir?

Sual: Tevessül ve istigâse hususunda Aliyyü’l- Kari Şerhu’l-Fıkhı’l-ekber’de ve İbni Ebi’l-İzz Tahavi Şerhi’nde Ebu Hanife’nin şöyle dediğini yazıyor: Dua eden bir kimsenin, filanin hakkı için veya nebilerin ve rasullerin hakkı için veya Beytülharam ve Meş’ari’l-Haram hakkı için senden istiyorum demesi mekruhtur. Ne dersiniz? Cevap: Tevessülün caiz olması nass ile sabittir. Ehl-i Sünnet bunda ittifak etmiştir. Sahih-i Buhari’de…

Bazı Arapça Tazim İfadelerinin Mânâları

Sual: Rahmetullahi aleyh, rahmetullahi aleyhim ecmain, kuddise sirruhu, radıyallahü anh gibi kelimeler kim için kullanılır ve mânâsı nedir? Cevap: Rahmetullahi aleyh, Allah ona rahmet etsin demektir. Âlimler ve salihler için söylenir. Aleyh bir erkeğe, aleyhimâ iki erkeğe veya iki kadına, aleyhim erkeklere, aleyhinne kadınlara denir. Ecme’în, hepsine, toptan demektir. Kuddise sirruhu, Allah onun sırrını takdis etsin, mukaddes…

İman Duası Var Mıdır?

Sual: İman duası var mıdır? Cevap: İmanını kaybeden kimse, pişman olup tevbe ederse tekrar mümin sayılır. Küfr-i cehlî ile, yani bilmeden imanını kaybetmek tehlikesine karşı hadis-i şerifte bildirilen şu duayı okumalıdır: Allahümme innî eûzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfirüke limâ lâ a’lemu inneke ente allâmü’l-guyûb. Küfr-i inadî ile, yani bilerek imanını…

Evliyanın Ruhlarından Yardım İstemek Câiz Midir?

Sual: “Medet Ya Gavs” veya “Meded Ya Geylanî” gibi ibareleri kullanmak şirk midir? Cevap: Hakikî istigâse olunacak, yalnız Allahü teâlâdır. Bunu bilmeyen hiçbir müslüman yoktur. Fakat başkasından da istigâse olunacağını, mecâz olarak söylemek câizdir. Çünki Kasas sûresinin 15. âyetinde meâlen, “Onun kavminden olan, düşmanına karşı, ondan istigâse eyledi” buyuruldu. Hadîs-i şerîflerde de, “Mahşer yerinde, Âdem aleyhisselâmdan istigâse…

Muhammed Aleyhisselâmın Faziletleri

  Muhammed aleyhisselâmın fazîletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazîlet, üstünlük demektir. Üstünlüklerinden bâzıları aşağıda bildirilmiştir: Mahlûklar içinde, ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın nûru ve rûhu yaratılmıştır. Allahü teâlâ, O’nun ismini Arş’a, Cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Hindistan’da yetişen bir gülün yapraklarında, “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” yazılıdır. Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ…