Zekat Nisabına Dair

Sual: Zekât nisabı neden gümüş ile değil de altın ile hesap ediliyor? Cevap: Gümüşün değeri asr-ı saadette yediye bir iken, şimdi yüzde bire kadar düşmüştür. Ayrıca gümüşün tedavülü tamamen ortadan kalkmıştır. Halbuki altın lira ve gram bulmak mümkündür. Üstelik gümüş nisabına itibar edilse, bugün zekât verecek kimse bulunamaz.   Sual: Şirket ortağı zekatını nasıl vermelidir? Cevap:…

Toprak Mahsulleri Zekatına Dair

Sual: Öşür (toprak mahsulleri zekatı) vermenin hükmü nedir? Nasıl verilir? Cevap: Öşür vermek de farzdır. Topraktan alınan mahsulün zekatına (Öşür) denir. Borcu olanın da öşür vermesi lâzımdır. İmâm-ı Âzam buyuruyor ki: “Her sebze ve meyve, az olsun, çok olsun, mahsul topraktan alındığı zaman, 10’da 1’ini, veya kıymeti kadar altın veya gümüşü, müslüman fakirlere vermek farzdır”. Hayvan gücü…

Üzerine Bina Yapılacak Arsaya Zekat Düşer Mi?

Sual: Müteahhidim. Üzerine bina yapmak üzere aldığım arsaya zekât düşer mi? Cevap: İbni Âbidin hazretleri zekât bahsinin başında sâime zekâtını anlatmaya başlamadan hemen evvel diyor ki: “Haraç veya öşür yerini ticaret için satın alırsa ticaret zekâtı vermesi icab etmez. Ona düşen sadece yerin hakkı olan öşür veya haracı vermektir. Ücret ve kira meselesinde arazi öşüriyye…

Sadaka-ı Fıtra Dair

Zengin olan Müslümanların, Ramazan Bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermeleri İslâm dînince emredilen, belirli miktardaki sadakaya sadaka-i fıtr denir. Buna “fitre” de denir. Sadaka-ı fıtır vermek Hanefî mezhebinde vâcip, Şâfiî mezhebinde farzdır. Fıtra vermek zekâttan önce, Ramazân-ı şerîf orucunun farz kılındığı sene emrolunmuştur. Fıtrayı Ramazân-ı şerîf ayı içinde veya Ramazandan önce ve bayramdan sonra vermek…

Zekattan Artan Mala Devlet El Koyabilir Mi?

Sual: S. Kutub, “Cihan Sulhu” kitabında (Bazı kimseler, din namına şöyle derler: Zekatı verilmiş olan mal [herhangi bir mal veya para], biriktirilmiş mal sayılmazlar. Çünkü malın hakkı zekattır. Zekatı verdikten sonra malın tedavülden çekilmesinde [Yani hiçbir yerde kullanmamakta] bir suç yoktur derler. Bu, doğru değildir. Şahsi mülkiyetin sahibi, malı tedavülden çekip saklayamaz. Beytülmalın ihtiyacını kapatmak…

Zekat Sadece Altın Olarak Mı Verilir?

Sual: Bir kimse çıkıp da, (Zekatı altın olarak vermek, eski zamanda imiş. Şimdi, altın kullanılmıyor. Her yerde kağıt para kullanılıyor. Şimdi, zekatı altın olarak vermek lazım demek, müslümanlara güçlük çıkarmaktır. Allahü teâlâ, güçlük çıkarmayınız! Kolaylık gösteriniz buyuruyor. Kağıt para kullanmak, umum-i belva olmuştur. Âlimler, umum-i belva olan şeye izin vermiştir. Bunun için, bugün zekat, kağıt…

Kişi Kendi Zekatını Kendisi Veremez mi?

Sual: Seyyid Kutub, Cihan Sulhu ve İslam kitabında diyor ki: (Zekat, her sene esas servetten %2,5 miktarında tahsil edilir. Bu vergiyi her vergiyi tahsil ettiği gibi, ancak devlet tahsil eder. Sarf edilmesi ile vazifeli olan da, devlettir. Yüzyüze ve 2 fert arasında meydana gelen bir muamele değildir. İşte zekat bir vergidir. Bunu devlet tahsil eder…

Zekattan Başka Malda Fakirlerin Hakkı Var Mıdır?

Sual: Seyyid Kutub, tefsirinin çeşitli yerlerinde, “Zekattan başka malda da fakirlerin hakları vardır” hadisini yazıyor ve zekatı hükümetin zorla alacağını, ayrıca sadaka vermeyenlerin fazla mallarına hükümetin el koyabileceğini bildiriyor. Bu sözleri doğru mudur? Cevap: Seyyid Kutub işi komünistliğe kadar götürüyor. Bu fikirlerine senet yapabilmek için âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere yanlış mânâ veriyor. Kaş yaparken göz…

Zekatı Sadece Devlet Mi Toplar?

Sual: S. Kutub, “Cihan Sulhu ve İslami Etüdler” kitaplarında, (Zekat, bir vergidir. Bu vergiyi ancak devlet tahsil eder. Yüzyüze ve iki fert arasında meydana gelen bir muamele değildir. Elden ele geçen ferdi bir ihsan ve sadaka değildir. Malların zekatını kendi elleri ile ayırıp yine kendi elleri ile dağıtmak, İslamın farz ettiği bir şekil ve nizam…

Zekata Dâir

İslâmın 5 temel şartından dördüncüsüdür. Zekât vermek, Hicretin 2. senesinde Ramazan ayında farz oldu. Zekât, malla yapılan bir ibâdettir. Kazancı yerinde ve ihtiyâcından fazla malı olan Müslümanın bunun % 2,5’ini, yâni 40’ta 1’ini senede 1 defâ muhtaç olanlara vermesi demektir. Bu farz, varlıklı Müslümanlar için geçerlidir. Kazancı, ancak kendi geçimine yeten kimseler zekât vermez. Zekât,…