Sual: Korkak olmak kötü bir huy mudur? Dinimizin bu hususta hükmü nedir?

Cevap: Cübn ahlak kitaplarında kötü huylar arasında zikredilir. Cübn, korkaklık demektir. Gazabın, sert davranmanın lüzumlu miktarına şecaat denir. Lüzumundan az olmasına, zayıf olmasına cübn denir. Cübn, kötü huydur. İmam-ı Muhammed bin İdris Şâfiî buyuruyor ki “Şecaat göstermek lazım olan yerde, korkaklık yapan kimse, eşeğe benzer. Tarziye verilen kimse razı olmazsa, şeytana benzer”. Korkak olan kimse, zevcesine ve akrabasına karşı gayretsizlik ve hamiyetsizlik gösterir. Onları koruyamaz. Zillete ve zulme boyun eğer. Haram işleyeni görünce susar. Başkalarının malına tama eder. İşinde sebat etmez. Verilen vazifenin ehemmiyetini anlamaz. Allahü teâlâ, Tevbe sûresinde şecaati, kahramanlığı övüyor. Nur sûresinde, zina edenlere, had cezası verilmesinde merhamet olunmamasını emrediyor.

Hadis-i şerifte, “Sevgili kızım Fâtıma hırsızlık ederse, elini keserim!” buyuruldu. Allahü teâlâ, Feth sûresinde, Ashâb-ı kirama, “Kâfirlere gazap ederler”, harpte sert davranırlar diyerek övmektedir. Tevbe sûresi, 74. âyet-i kerimesinin meal-i alisi, “Kâfirlere karşı sert ol!”. Yani saldırdıkları zaman korkmadır. Bir hadis-i şerifte, “Ümmetimin hayırlısı, demir gibi dayanıklı olanıdır” buyuruldu. İslama ve müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak, caiz değildir. Korkarak kaçmak, Allahü teâlânın takdirini değiştirmez. Ecel gelince, Azrâil aleyhisselâm, insanı nerede olursa olsun bulur. Kendini tehlikeye atmak da, caiz değildir. Tehlikeli yerde yalnız kalmak, yalnız yürümek, günahtır.

 

Tavsiye Yazı —> Suizan Etmek Caiz Mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler