Sual: Bir müslüman ile küs durmak, dargın durmak günah mıdır?

Cevap: Hicr, ahlak kitaplarında kötü huylar arasında zikredilir. Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadis-i şerifte, “Müminin mümine 3 günden fazla hicr etmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vâcip olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse günah, ona olur” buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için, müminin mümine darılması, yani onu terketmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Zimmi, yani gayr-ı müslim, muamelatta müslüman gibidir. İbadetlerden ve nikahtan başka olan işlere muamelat denir.

[Gayri müslim vatandaşlara da, dünya işleri için, dargın olmak caiz değildir. Onların da, güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kâfir olsun, İslam memleketinde olsun, darülharpte olsun, nerede olursa olsun, hiç bir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak, caiz değildir. İslam memleketinde yaşıyan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muamelatta, müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kâfirlere de, bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allahın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulüm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini, her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır].

Dargın olana, 3 günden önce gidip barışmak, daha iyidir. Güçlük olmaması için, 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması, barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte, “Sana darılana git, barış! Zulüm yapanı affet. Kötülük yapana iyilik et!” buyuruldu. “Esselamü aleyküm” diyene 10 sevap verilir. Esselamü aleyküm ve rahmetullah diyene 20 sevap verilir. Esselamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh diyene 30 sevap verilir. Cevap vermekte de böyledir. 3 günden fazla dargın duran kimse, şefaat olunmazsa, affolunmazsa, Cehennemde azap görecektir. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyeti ile hicr eylemek, caizdir, hatta müstehaptır. Allahü teâlâ için darılmak olur.

Hadis-i şerifte, “Amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubb-i fillah ve buğd-i fillahtır” buyuruldu. Hubb-i fillah, Allahü teâlâ için sevmek demektir. Buğd-i fillah, Allahü teâlâ için sevmemek, dargın olmak demektir. Allahü teâlâ, Musa aleyhisselâma sordu: Benim için ne yaptın? dedi. Senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim, deyince, Allahü teâlâ, namaz, sana burhandır. Kötü iş yapmaktan korur. Oruç, kalkandır. Cehennem ateşinden korur. Zekat da, mahşer yerinde gölge verir, sana rahatlık verir. Zikir, mahşerde karanlıktan kurtarır, ışık verir. Benim için ne yaptın? buyurdu. Ya Rabbi! Senin için olan işin ne olduğunu bana bildir, diye yalvarınca, Ya Musa! Dostlarımı sevdin mi? Düşmanlarımdan kesildin mi? buyurdu. Musa aleyhisselâm, Allahü teâlânın en çok sevdiği ibadetin, hubb-i fillah ve buğd-i fillah olduğunu anladı. Günah işliyeni, kabahat yapanı uzun zaman hicr eylemek caizdir. Ahmed bin Hanbel’in haramdan geldiği bilinen hediyeyi kabul ettikleri için amcasını ve oğullarını hicr ettiği meşhurdur. Resûlullah, Tebük gazasına gelemeyen üç kişiyi ve zevcelerini hicr eylemiştir.

Allaha tevekkül edenin yaveri Haktır.
Na-şad gönül, bir gün olur, şad olacaktır.

KAYNAK: İslam Ahlâkı

Tavsiye Yazı —> Nefs Muhasebesi (İmam Gazali)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler