Sual: Mülhid ve zındık kime denir?

Cevap: Müslüman görünüp de, Ehl-i sünnetten ayrılanlardan kâfir olanlar, iki kısımdır: Biri, âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere mânâ verirken, kendi akıllarına, görüşlerine o kadar bağlı kalmışlar ki yanılmaları, kendilerini küfre sürüklemiştir. Kendilerini doğru yolda sanmakta, halis müslüman olduklarına inanmaktadırlar. İmanlarının gittiğini anlayamamışlardır. Bunlara (Mülhid) denir. İkincileri, İslamiyete zaten inanmazlar. İslam düşmanıdırlar. Müslümanları aldatıp, dini içerden yıkmak için müslüman görünürler. Yalanlarını, iftiralarını dine karıştırmak için âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere ve fen bilgilerine, yalan yanlış, bozuk mânâlar verirler. Bu sinsi kâfirlere (Zındık) denir. Mısırdaki mason din adamları ve yeni türeyen (sosyalist müslümanlar) böyledir. Bu zındıklara (Fen yobazı) ve (Dinde reformcu) da denir.

Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerifler, imanda parçalanmanın, fırkalara ayrılmanın kötü olduğunu bildiriyor. Bu bölünmeyi şiddet ile yasaklıyor. Tek imanda birleşmeyi emrediyor. Kur’ân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde yasaklanan bölünme, imanda bölünmektir. Zaten, bütün Peygamberlerin bildirdikleri iman aynıdır. İlk Peygamber Âdem aleyhisselâmdan son insana kadar bütün müminlerin imanları hep aynıdır. Zındıklar ve mülhidler, imanda parçalanmayı kötüleyen, yasaklayan âyet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri ele alıp, bunların, Ehl-i sünnetin dört mezhebini bildirdiklerini iddia ediyorlar. Halbuki dört mezhebin ayrılmasını Kur’ân-ı Kerîm emrediyor. Bu ayrılığın, Allahü teâlânın müminlere rahmeti, ihsanı olduğunu hadis-i şerifler bildiriyor.

 

Tavsiye Yazı —> İman Nasıl Olmalıdır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler