Önermelerin Öğeleri ve Doğruluk Değerleri

Önerme tam bir cümle olduğuna göre üç terimden oluşur:

Özne, yüklem ve bağ. “Bağ”a, klasik mantıkçılar kopula derler.

Örneğin/‘Deniz dalgalıdır” önermesinde ‘deniz’ özneye, ‘dalga’ yükleme ve ‘dır’ eki de bağa karşılık gelir.

Tebeşir beyazdır” önermesinde tebeşire beyaz olması yüklenerek bir şey kabul ettirilmiştir.

Yüklemli önermeler, Şahsiyye, Mühmele, Tümel ve Tikel olmak üzere dört ayrı bölümde incelemektedir.

Bu dört kısımdan her biri ya olumlu olur, ya da olumsuz olur. Bunlar eserde şöyle izah edilmektedir:

Şahsiyye (Tekil) Önermeler

Bunlar, özneleri belirli bir kişiye delâlet eden yüklemli önermeler olmasından dolayı tekil önermeler de denir. Olumlu veya olumsuz olurlar. Bunlar, yüklemde söylenilenin öznede olduğunu bildiren önermelerdir.

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler