Sual: Reşid Rıza’nın Muhaverat kitabında Ehli sünnet müslümanı temsil eden Vaiz efendi, coğrafyaya ve gazeteye inanmayan, kâfirlerin rivayetleri makbul görmeyen birisi olarak resmediliyor. Vaiz Efendi üzerinden bütün Ehli sünnet müslümanlara yapılan bu itham doğru mudur?

Cevap: Vaiz efendiye yapılan iftiraya bakınız! Müslümanlar ilme, fenne inanır. Fakat, kâfirlerin fen maskesi altında söyledikleri yalanlara aldanmazlar. Fenden haberi olmadığı hâlde, fen adamı görünüp, fen bilgisi diyerek, söylediği yalanlar ile müslümanları aldatmaya, İslam dinini bozmaya uğraşan kâfirlere fen yobazı ve dinde reformcu yahut zındık denir. Bunlar, hem İslam dinine, hem de fen bilgilerine iftira eden bölücülerdir. Müslümanlar coğrafyaya inanmasaydı, bu ilim üzerinde çalışırlar mı idi? Müslümanların, bu yoldaki çalışmalarını, buluşlarını bildiren coğrafya kitaplarının isimleri ve yazarları Keşfü’z-zünun’da ve Mevduatü’l-ulum’da ve Brockelman’ın Almanca kitabında yazılıdır. Sorarız dinde reformcuya! Meridyen çenberinin uzunluğunu Sincar sahrasında ölçenler kimlerdi? Bunlar 4 mezhepten birini taklit eden, Ehl-i sünnet müslümanları değil mi idi? Onların yolunda olan, onlar gibi olan bir müslüman, fen bilgilerine inanmaz mı?

Hele, kâfir rivayeti olan coğrafya makbul değildir sözünü bir vaiz efendiye mal etmek, müslümanlara çirkin bir iftiradır.
Evet vaiz efendi şekline giren bir cahil, bir zındık, bir dinde reformcu, böyle saçma konuşabilir. Fakat, dört mezhepten birini taklit eden şerefli bir müslüman için böyle söyledi demek, bir din düşmanlığı olur.

Mezhepler, ilmi, fenni, hesabı, tecrübeyi yasak etmiyor ki mezhepleri taklit eden, bunları yasak etsin. Mezhepler, bu bilgileri övüyor. Öğrenilmelerini emrediyor. Bunlara inanmayan, öğrenmeyen kimse, mezhep imamlarının mukallidi olamaz. Mezhep taklit edene, böyle sözleri yüklemek, mezhep düşmanlarının, zındıkların yapacağı şeydir.

Vaiz efendi, müslümanların kötü, fakir, zelil hallerini kıyamet alâmeti sanacak kadar cahil olamaz. Çünkü, onun taklit ettiği mezhep imamları, ahir zamanda zenginlik, taşkınlık, bina, zina çok olacağını bildirmişlerdir. Taklit edenin de, bunları bilmesi lazımdır. Bilmezse, onları taklit etmiş olmaz. Mezhep imamları diyor ki insanların kötü olması hazret-i Mehdi’den sonra olacaktır. Bundan önce saadet günleri çok olacaktır. Müslümanların bu saadet günlerini yaşamaları, bunun için de çalışmaları, maddede ve manada yükselmeleri lazımdır. Allahü teâlâ, çalışana karşılığını elbet verir.

Dinde reformcu, hazret-i Mehdi için (Mehdi fikri) diyor. Bunun ilerde geleceğine inanmadığını söylüyor. Dinde reformcu, zındık buna inanmayabilir. Fakat müslümanların inanmaları lazımdır. Bütün İslam âlimleri, bunu söz birliği ile bildiriyor. İmam-ı Süyuti ve Ahmed ibni Hacer-i Mekki gibi büyük âlimler hazret-i Mehdi için kitap yazdılar. Mehdi hakkında 200’den fazla hadis-i şerif ve alâmet bildirdiler.

Tavsiye Yazı –> İslamiyet ve Fen

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler