Sual: İpekten elbiseler giymek caiz midir? İpek kullanmanın meşru olduğu yerler var mıdır? Bunun ölçüsü nedir?

Cevap: Dürrü’l-muhtar’da ve bunun haşiyesi olan Reddü’l-muhtar’da diyor ki (Erkeklerin iç çamaşır ve dış elbise olarak ipek giymesi haramdır. İpek, ipek böceğinin yaptığı ipliklerden örülmüş kumaş demektir. [İpek böceği kozayı delerek çıkınca, elde edilen iplikler kısa ve kıymetsiz oluyor ise de, bunları hiçbir kitap, uzun iplikten ayrı tutmamıştır. Bunlara helal diyen olmamıştır. İpeğin her çeşidi haramdır.]

Muhit-i Burhani kitabında, deriye değmeyen dış elbisenin câiz olduğuna bir rivayet bildiriliyor ise de, başka kitaplarda böyle bir şey yoktur. Deriye değsin, değmesin haramdır. İki imama göre yalnız harpte giymek câiz olur. Elbisenin ve başlığın astarını ipekten yapmak mekruhtur. Elbisenin kol, etek, cep, paça, yaka ve başlık gibi yerlerine, dört parmak enine kadar geniş ipek şerit dikmek câizdir. Birçok şerit dikilebilir. Her birine ayrı ayrı bakılır. Genişliklerinin toplâmına bakılmaz. Dört parmağa kadar altın iplikten örülmüş şeritler de câizdir. Kadınlara ipek elbise ve her miktarda altın şerit câizdir. Erkek çocuklara ipek giydirmek mekruhtur. Erkeklerin de, ipek cibinlik kullanması câizdir. İpekten bel bağı câiz denildi. Başa ipek takke giymek ve boyuna ipek kese asmak mekruhtur. İpek seccadede namaz kılmak câizdir. İpek yorganla örtünmek câiz değildir. Saat, anahtar, tesbîh ipleri ve cebe konulan kese, çantalar, mushaf kesesi ve bohçanın ipekten olması câizdir. Duvarları ipek kumaş ve halı ile örtmek, kibir ve ziynet için olmazsa, câizdir. İpek halı, yaygı kullanmak, üzerine oturmak câizdir. İpek yemek peşkiri, iç donu mekruhtur. Abdest havlusu câizdir.

Çözgüsü ipek olan, luhmesi yani atkısı ipek olmayan elbise erkeklere de haram değildir. Çünkü, kumaşın atkısı mühimdir. Çözgüsünün değeri yoktur. Atkısı ipek olup çözgüsü ipek olmayan elbise, saf ipek gibi haramdır. Suni ipek giymek erkeklere de helaldir. Çünkü, bunlar parlak pamuk bileşikleridir. İpek böceğini öldürmek için kozayı güneşe koymak câizdir).

Güneşte öldürmeyip de, ateşte ısıtarak, kaynar suya koyarak öldürmek câiz olmadığı, Berika kitabında yazılıdır.

 

Sual: İpek halı ve seccade kullanmak caiz midir?

Cevap: Erkeklerin, ipek cibinlik kullanması câizdir. Başa ipek takke giymek ve boyuna ipek kese asmak mekrûhdur. İpek seccâdede namâz kılmak câizdir. İpek yorganla örtünmek câiz değildir. Sâat, anahtar, tesbîh ipleri ve cebe konulan kese, çantalar, mushaf kesesi ve boğçanın ipekden olması câizdir. Duvarları ipek kumaş ve halı ile örtmek, kibr ve zînet için olmazsa, câizdir. İpek halı, yaygı kullanmak, üzerine oturmak câizdir. İpek yemek peşkiri, iç donu mekrûhdur. Abdest havlusu câizdir.

 

Sual: İpek giymek bütün erkeklere mi haram kılınmıştır?

Cevap: Ashâb-ı kirâmdan yalnızca Zübeyr ve Abdürrahmân “radıyallahü teâlâ anhümâ” için, ipek giymelerine izin verilmişti.

 

Sual: Bu dünyada ipek giyenlerin cennette ipek kullanamayacakları doğru mudur?

Cevap: Dünyâda harâm işliyen kimse, âhirette ondan mahrûm kalır. Burada helâl şeyleri kullananlar, orada, o şeylerin hakîkatine kavuşur. Meselâ, bir erkek, dünyâda harâm olan ipeği giyerse, âhiretde ipek giymekten mahrûm edilir. İpek ise, Cennet elbisesidir. O hâlde, bu günâhtan temizlenmedikce, Cennete giremez demektir.

 

Sual: Çocuğuna ipek giydirmek caiz midir?

Cevap: İbni Âbidîn namâzın mekrûhları sonunda buyuruyor ki, “Kendinin yapması harâm olan şeyi çocuğa yapdıran kimse, harâm işlemiş olur. Oğluna ipek elbise giydiren, altın takan ve içki içiren, kıbleye karşı abdest bozduran, kıbleye ayak uzatmasına sebep olan kimse, günâh işlemiş olur”.

 

Sual: Erkeklerin İpek seccade ile namaz kılmaları caiz olur mu? Velev ki bir ihtiyaç olmasın.
Cevap: Caizdir. (İbni Abidin)

 

Sual: İpek kravat takmak caiz midir?
Cevap: Ortalama bir elin rastgele açık dört parmağı kadar kalınlığı geçmezse câizdir.

 

Sual: Kadınlar ipek ve çiçekli renkli eşarp takabilir mi?

Cevap: Çok canlı ve dikkat çekici olmamalıdır. Latin harfi olmamalıdır, kilise harfli elbise giyinmek mekruhtur.

 

Sual: İpek, erkek için haram iken, Osmanlı padişahlarının savaşlarda giydiği doğru mudur?
Cevap: Harbde düşmana heybetli görünmek için ipekli giyinmek, bıyıklarını ve tırnaklarını haddinden fazla uzatmak caizdir.

 

Sual: Dört parmak eninde saf ipek kravat takmak erkeğe câiz midir?

Cevap: İpekli elbise giymek Müslüman erkeğe câiz değildir. Elbiseye bağlı ortalama bir adamın sıkı bitişik olmayan dört parmağının kalınlığı kadar ipek şeritler erkeğe câizdir. Kravat, takke gibi müstakil bir elbise değildir, şerit hükmündedir. Çünki elbiseye tâbidir.

 

Tavsiye Yazı –> Yüzük Takmaya Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler