Sual: Nazar boncuğu takmak caiz midir? Nazar gerçek midir?
Cevap: Câizdir. Böylece bazı gözlerde nazar değmesine sebep olan zararlı şualar, o boncuğa isabet eder. Nitekim Hindiyye’de, ekin ve bostan tarlalarına, nazar değmesin diye, hayvan kafatası asmakta mahzur yoktur diyor. Nazar boncuğunu şirk olarak vasıflandıranların, bundaki tesirin kat’i olduğuna inanmak hâline münhasır olduğu söylenebilir. Müşrikler, nazarı değen biriyle anlaşıp, Hazret-i Peygamber’e zarar vermek istediler. Kul euzüler vesilesiyle zarar olmadı. Kalem (Nun) suresinin son iki ayeti kerimesi, nazar ayeti diye bilinir ve bu hadiseyi anlatır. Hadisi şeriflerde de buyuruldu ki: “Nazar değmesi haktır; bir şeyi beğenen önce maşallah derse nazarı değmez; nazar, deveyi kazana, adamı mezara sokar.”

 

Sual: “Allahü teâlâ, nazar boncuğunu takan kimsenin işini tamamlamasın” mealindeki bir hadis-i şerif var mıdır?

Cevap: Evet. Hâkim ve Müsned-i Ahmed’de geçer. Burada ismi geçen temime, tesirine kati inanılan boncuk, kemik vs eşyadır. Nazar değmesine mani olmak için çocuklara veya başka yerlere nazar boncuğu takmanın caiz olduğu fıkıh kitaplarında, mesela Hindiyye’de yazılıdır. Nitekim tarlalara nazarı alması için kuru kafa konmasına cevaz verilmiştir. Hadis-i şeriflerle amel etmek, fukahaya mahsustur.

 

Sual: Nazar için okunduğunda, okuyanın esnemeye başlaması, nazarın varlığına delâlet eder mi?

Cevap: Dinî bir yönü yoktur, halk inanışıdır. Hadis-i şerifte “Esnemek şeytandandır” buyurulduğu için, böyle bir inanç doğmuş olabilir.

 

Sual: Erkek çocuklara da altın nazarlık takmak caiz midir?
Cevap: Büyüklere haram olan bir şeyi çocuklara yaptıran günaha girer, çocuk mesul olmaz. Erkek çocuğuna altın takmak ve ipekli giydirmek câiz değildir. Altın nazarlık, ziynet olarak değil; nazarlık olarak takılmaktadır. Bu bakımdan câiz görülebilir ise de, altın olmayan nazarlıkları tercih etmelidir.

 

Sual: Fâsık bir kimse, âyât-ı hırz, muska taşısa faydası olur mu? Muska taşıyan kişinin yalnız kendine mi nazar değmez, yoksa arabasına, eşyasına da değmez mi?
Cevap: Fâsık müslümandır, Allah dilerse ihlâsı nisbetinde ona da değmez. Muska dine uygun ise ve ihlâs ile taşınırsa, kendisine, ailesine ve eşyasına inşallah nazar değmez.

 

Sual: Nazar değmesi için nazar eden kişinin nazar edileni görmesi mi lâzımdır?

Cevap: Nazar, bazı kişilerin gözünden çıkan zararlı şuaların, isabet ettiği kimseye veya nesneye zarar vermesi demektir. İslâm inancına göre nazar haktır. Âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerle sâbittir. Buna karşı korunmak da meşrudur. Bu bakımdan isabet-i ayn’dan, yani nazar değmesinden söz edebilmek için, nazar eden kişinin nazar edileni görmesi şarttır.

 

Sual: Nazar boncuğu takmak, şirk midir?

Cevap: Hayır. Göz önce buna bakınca, zararlı şuaları alır, inşallah nazar değmez.

 

Sual: Nazarımın değdiğini ve bir kimseyi istemeden bu sebeple öldürmüş olabileceğimi düşünüyorum. Ne yapmalı?
Cevap: Eceli gelmeyen ölmez. Nazar haktır, ama bir öldürme vasıtası değildir. Vesvese yapmamalıdır.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler