Sual: Oral seks caiz midir? Dinimizin bu hususta hükmü nedir?

Cevap: İslâmiyet cinsî hayatta birkaç mühim yasak koymuştur:

Erkeğin erkeğe, kadının kadına gitmemesi;

Zina etmemek;

Helâline de arkadan yaklaşmamak ve âdetliyken yaklaşmamak. [(Cevhere) kitâbında buyuruyor ki, (Kadının, hayz başladığını kocasına bildirmesi lâzımdır. Kocası sorunca bildirmezse, büyük günâh olur. Temiz iken, hayz başladı demesi de, büyük günâhdır. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Hayzın başladığını ve bitdiğini kocasından saklayan kadın mel’ûndur” buyurdu. ]

Karı-koca münasebeti normal cinsî temas yoluyla olur. Cinsî temasın normal şekli tasvir edilmiştir. O da erkeğin âletinin, kadının fercine girmesidir. Ağza boşalma normal bir cinsî temas değildir.

Zinâ, helâli olmayan kadının ferç veya makadına girmek ve boşalmak demektir.

Anal seks mahremi ile olsun, yabancı kadın ile olsun, erkek ile olsun hiçbir zaman câiz değildir.

El ile istimnâ (mastürbasyon), zevk için olursa harâmdır. Tazîr olunur. Sükûnet bulmak için câiz, zinâ tehlikesi olursa, vâcib olur [İbni Âbidîn, orucu bozan şeyler]. Cennette livâta yoktur. Cennette hiçbir habis iş yoktur.

Mızraklı İlmihal kitabında “Şimdi îmânı olduğu hâlde, ileride îmânının gitmesine sebeb olan şeyler 40 şey” anlatılırken, “livâtada bulunup, tevbe etmemek” de maddeler arasında zikredilmektedir.

(Berîka) isimli ahlak kitâbında diyor ki, kalb âfetlerinin otuz altıncısı, (Vekâhet) tir. Vekâhet, hayânın az olması demektir. Hayâ, çirkin şey yapmaktan, ayıplanmaktan çekinmektir. Türkçede, utanmak, sıkılmak denir. Hadîs-i şerîfde, “Allahü teâlâdan hayâ ediniz!” buyuruldu. Allahü teâlâdan hayâ etmek, şehvetlerini, yani nefsin kötü isteklerini terk etmekle olur. Hayâsı olan, Allahü teâlâdan korkar. Onun, râzı olmadığı işlerden ve sözlerden kaçınır. Bir hadîs-i şerîfte, “Hayâ, îmândandır. Fuhuş söylemek, cefâdandır. Îmân Cennete, cefâ Cehenneme götürür.” buyuruldu. Hayâ ve îmân birlikte bulunur. Biri yok olursa, diğeri de yok olur. Kadın hayâsı, erkek hayâsından 9 kat fazladır. Bir hadîs-i şerîfde, “Fuhuş insanın lekesi, hayâ, zînetidir.” buyuruldu. Hayânın en kıymetlisi, Allahü teâlâdan utanmakdır. Ondan sonra, Resûlullah’tan “sallallahü aleyhi ve sellem” hayâdır. Dahâ sonra, insanlardan hayâ etmektir.

İmam-ı Rabbani hazretleri 3. cild 41. mektupta buyuruyor ki; “(Safizm), yani kadınların, yabancı kadınlara şehvet ile bakması ve dokunması, kadınların, kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri câiz değildir. Erkeklerin homoseksüel olması, yani oğlanlara şehvet ile bakmaları ve dokunmaları haram olduğu gibi, kadının da homoseksüel olması, yani kadına şehvet ile dokunması ve bakması haramdır. Dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulmak için, bu incelikleri iyi gözetmek lâzımdır. Erkekle kadın, başka cinsten oldukları için, bir araya gelmeleri güçtür. Kadının kadına yaklaşması böyle olmayıp kolaydır. Bunun için kadının kadına bakmasını ve dokunmasını, erkeğin kadına ve kadının erkeğe bakmasından daha şiddetle men etmelidir.”

[(Pedérastie)nin, yani gulampareliğin Romalılarda ve eski Yunanlılarda ve İngiltere’de yaygın olduğu, doktor Fahreddin Kerim’in 1343 [m. 1925] tarihli, (Gayri tabiî aşklar) kitabında uzun yazılıdır].

Kaynak: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

Tavsiye Yazı –> Bir ihtiyar müslümanın kızına nasihati

Tavsiye Yazı –>İslam’da Cinsel Hayat ve Cinsel İlişki  Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Edepler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler