Sual: Oral seks caiz midir? Zina sayılır mı?

Cevap: Zinâ, helâli olmayan kadının ön veya arkasından girmek demektir. Yabancı bir kadın ile oral seks veya bu kadının eliyle boşalmak zinâ değil ise de, zinâ mukaddimesi ve günah olduğu açıktır. Erkeğin, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalması, ancak istimnânın (mastürbasyonun) câiz olduğu zamanlarda câiz olabilir. Zevcesi bulunmayana veya uzakta yahud hayızlı veya ihramlı olana, şehvetini teskin için istimnâ yapmak câiz; zinâ tehlikesi varsa vâcib olur. Zevk için mekruhtur. Zevcesi hayızlı olan bir kimse, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalabilir. Bu bakımdan oral seks de ancak bu şartlarla câiz görülebilir. Fetâvâ-yı Hindiyye’de kerâhiyet bahsinde der ki: “Nevâzil’de, bir adam, zekerini karısının ağzına girdirse, bu gerçekten mekruhtur, denilmiştir. Bunun hilâfını (yani mekruh olmadığını) söyleyenler de olmuştur. Zehîre’de de böyledir.” Mekruh haramdan aşağıdır. Ateşle azap olunmayan, ama âhirette ıkabı (cezası, karşılığı) bulunan iştir. Burada mekruh olup olmadığında ihtilâf bulunduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bir kadın kocasının âletini ağzına alsa, bazı âlimlere göre mekruh değildir.

İslâmiyet cinsî hayatta birkaç mühim yasak koymuştur. Erkeğin erkeğe, kadının kadına gitmemesi; zina etmemek; helâline de arkadan yaklaşmamak ve âdetliyken yaklaşmamak. Bunun dışında yasak konmamıştır. Oral seks açıkça yasak edilmiş değildir. Şu kadar ki, cinsî temasın normal şekli tasvir edilmiştir. O da erkeğin âletinin, kadının fercine girmesidir. Ağza boşalma normal bir cinsî temas değildir. Ama haram da denemez. Netice itibarıyla boşalmaksızın erkek kadının, kadın erkeğin uzvunu ağzına alsa aşk oyunudur, câizdir.

Meninin necis olup olmaması, hâdiseyle doğrudan alâkalı değildir. Hanefî’de necis bir şeyi yemek caiz değildir ama ağzına alıp çıkarsa ve ağzını çalkalasa haram değildir. Nitekim oruçlunun yemesi haram olduğu halde, ağzına bir şey alıp çiğnese, sonra da tükürse, orucu bozulmuyor. Şarabı ağzına alıp çalkalasa, sonra tükürse ve kalanı yutmasa haram değildir. Fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Oral sekste meniyi yutmak ise aslâ câiz değildir. Meni, Şâfiî mezhebinde necis değildir.

 

Sual: Bir yazıda oral ilişkinin hem câiz olduğu anlaşılıyor, hem de mekruh olduğu. Ama mekruh ne demektir tam olarak anlamış değilim. Mekruhun açıklamasını da bir yerden okudum, ama yine de tam kafama girmiyor. Anladığım, mekruh çirkin bir şey, ama günah olduğu kesin olan bir şey değil. Yazıda ancak hayız durumunda oral seksin yapılabileceğini belirtilmiş. Ben bu işi yapmasam gözüm dışarıda olur. Dolayısıyla hayız yokken de yapsam ne olur? Ayrıca kadına oral seks yapılırsa ne olur? Kadının cinsel organının iç kısmının başladığı yere kadar erkeğin yalaması câiz olur mu ve kadının cinsel organının iç kısmının başladığı yerden sonrası orası kuru olursa câiz olur mu? Kadın kocasının cinsel organını ağzına alması durumunda erkekten meni olmayan diğer sıvı gelirse bunu kadının yalaması câiz midir, değil midir? Yazınızda Şâfiî mezhebinde meninin necis olmadığı geçiyor. Yani Şâfiî olan bir kadın kocasını menisi gelene kadar ağzıyla tatmin edebilir demek midir

Cevap: O yazıda bir kadının kocasının âletini ağzına almasına mekruh diyen de, demeyen de olmuştur, yazıyor. Mekruh haramdan aşağıdır. Ateşle azap olunmayan, ama âhirette ıkabı (cezası, karşılığı) bulunan iştir. Burada mekruhlukta da ihtilâf olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bir kadın kocasının âletini ağzına alsa, bazı âlimlere göre mekruh değildir.

İslâmiyet cinsî hayatta birkaç mühim yasak koymuştur. Erkeğin erkeğe, kadının kadına gitmemesi; zina etmemek; helâline de arkadan yaklaşmamak ve âdetliyken yaklaşmamak. Bunun dışında yasak konmamıştır. Oral seks açıkça yasak edilmiş değildir. Şu kadar ki, cinsî temasın normal şekli tasvir edilmiştir. O da erkeğin âletinin, kadının fercine girmesidir. Ağza boşalma normal bir cinsî temas değildir. Ama haram da denemez. Nitekim normal cinsî temas imkânı olanın istimna ( mastürbasyon ) yapması da uygun değildir. çünki mastürbasyon ancak ihtiyaç için, sâkinleşmek için yapılır; zevk için değil. Zevcesi hayızlı olup şehveti gelmek özürdür. Bu sebeple şüpheli şeylerden kaçınmalı; hanımı hayızlı değilken ağzına boşalmamalıdır.

Meninin necis olup olmaması da aslına bakılırsa hâdiseyle doğrudan alâkalı değildir. Evet, meni Şâfiî’de necis değildir, ama yenecek bir şey de değildir. Öte yandan Hanefî’de necis bir şeyi yemedikten ve sonra çalkaladıktan sonra ağza almaya da câiz değildir, denemez. Nitekim oruçlunun yemesi haram olduğu halde, ağzına bir şey alıp çiğnese, sonra da tükürse, orucu bozulmuyor. Netice itibarıyla boşalmaksızın erkeğin âletini emmek veya kadının fercini yalamak aşk oyunudur, câizdir.

 

Sual: Kitaplarda geçen zâni sıfatı ile ne yapan kastediliyor? Zâni olmak için, illâ normal cinsi münasebet mi mevzubahistir? Anal ya da oral seks yapan da zâni midir? Anal seks câiz midir? Oral seks caiz midir? Yaptığı zinâya girer mi?

Cevap: Zinâ, helâli olmayan kadının ferç veya makadına girmek ve boşalmak demektir. Yabancı bir kadın ile oral seks veya bu kadının eliyle boşalmak zinâ değil ise de, zinâ mukaddimesi ve günah olduğu açıktır.

Erkeğin, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalması, ancak istimnânın câiz olduğu zamanlarda câiz olabilir. Zevcesi bulunmayana veya uzakta yahud hayızlı veya ihramlı olana, şehvetini teskin için istimnâ yapmak câiz; zinâ tehlikesi varsa vâcib olur. Zevk için mekruhtur. Zevcesi hayızlı olan bir kimse, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalabilir. Bu bakımdan oral seks de ancak bu şartlarla câiz görülebilir. Fetâvâ-yı Hindiyye’de kerâhiyet bahsinde der ki: “Nevâzil’de şöyle zikredilmiştir: ‘Bir adam, zekerini karısının ağzına girdirse, bu gerçekten mek­ruhtur, denilmiştir.’ Bunun hilâfını (yani mekruh olmadığını) söyleyenler de olmuştur. Zehıyre’de de böyledir.” Oral sekste meniyi yutmak ise câiz değildir. Meni, Şâfiî mezhebinde necis değildir.

Bunun dışında, yani zevcesi hayızlı değil ise, eliyle veya başka türlü boşalması uygun olmaz. Zira karı-koca münasebeti normal cinsî temas yoluyla olur.

Anal seks mahremi ile olsun, yabancı kadın ile olsun, erkek ile olsun hiçbir zaman câiz değildir.

Benzer Suallerin Cevaplarını Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler